Tài chính

MBKE: Định giá của các ngân hàng Việt Nam đang ở mức hấp dẫn

08:53 | 09/01/2020

Chia sẻ

Theo MBKE, định giá của các ngân hàng Việt Nam đang ở mức rất hấp dẫn với mức P/B đang ở khoảng một lần đối với rất nhiều ngân hàng đầu ngành và khả năng sinh lời ở mức 18-20%.

CTCK Maybank Kim Eng (MBKE) vừa công bố Báo cáo chiến lược ngành Ngân hàng Việt Nam năm 2020 với việc nâng đánh giá ngành ngân hàng từ trung lập lên tích cực dựa trên ba yếu tố.

Đáng chú ý, MBKE cho rằng định giá của các ngân hàng Việt Nam đang ở mức rất hấp dẫn với mức P/B đang ở khoảng một lần đối với rất nhiều ngân hàng đầu ngành và khả năng sinh lời ở mức 18-20%.

Cụ thể, mặc dù khả năng sinh lời tốt nhưng định giá của ngân hàng Việt Nam hiện tại vẫn đang ở mức hấp dẫn chỉ ở mức 0,9-1 lần P/B đối với rất nhiều các ngân hàng đầu ngành.

Tuy nhiên, yếu tố khiến cho định giá của các ngân hàng Việt Nam chưa được cải thiện đó là yếu tố về room sở hữu nước ngoài.

MBKE kì vọng các sáng kiến về chỉ số theo dõi các cổ phiếu "full room" như quĩ chỉ số Financial hay quĩ chỉ số Diamond và có định giá hấp dẫn sẽ là một yếu tố giúp định giá của các cổ phiếu, đặc biệt là các cổ phiếu ngân hàng sẽ được cải thiện hơn trong năm 2020.

Bên cạnh đó, MBKE đánh giá các qui định của NHNN về điều tiết ngành ngân hàng tiếp tục duy trì trạng thái hỗ trợ ngành ngân hàng tăng trưởng và duy trì khả năng sinh lời.

MBKE cho rằng các qui định này đang đưa ra một cách hợp lí, ví dụ như qui định an toàn vốn hay trích lập dự phòng.

"Chúng ta đang ở chu kì mà khả năng sinh lời của các ngân hàng tốt nhờ các qui định ở mức vừa phải, không siết chặt quá mức nên các ngân hàng duy trì đòn bẩy tài sản trên vốn ở mức 10-12 lần thay vì giảm xuống dưới 10 lần như các ngân hàng trong khu vực", chuyên gia của MBKE cho biết.

Yếu tố cuối cùng là bức tranh vĩ mô đang rất ổn định để giúp ngân hàng Việt Nam tăng trưởng thu nhập từ lãi cũng như từ phí và duy trì chất lượng tài sản để không phải tăng trích lập dự phòng.

Theo MBKE, nhờ bức tranh vĩ mô ổn định cùng với tỉ lệ tín dụng trên GDP hiện tại không quá mức căng thẳng nên ngân hàng sẽ tiếp tục duy trì khả năng tăng trưởng tín dụng cả ngành ở mức 13-14%.

Những ngân hàng đầu ngành khoảng 15-16%. Đáng chú ý, khả năng sinh lời của ngân hàng được cải thiện nhờ chi phí ngoài lãi, nhất là phí từ bán bảo hiểm tăng lên. Điều này giúp ngân hàng Việt Nam cải thiện được ROA lên mức 1,8-2%.

Bên cạnh đó, nhờ đòn bẩy tài chính hợp lí ở mức 10-12 lần, khả năng sinh lời ROE ở mức rất tốt từ 18-20%.

Thu Hoài