Tài chính

MBBank sẽ mua lại trước hạn tối đa 524 tỉ đồng trái phiếu năm 2018

10:51 | 25/07/2019

Chia sẻ

Thời gian dự kiến thực hiện vào tháng 8 - tháng 9/2019, giá mua lại bằng giá phát hành cho khách hàng cộng thêm lãi trong thời gian nắm giữ thực tế.

vnf-mbbank 1

Ngân hàng TMCP Quân đội (Ảnh: MBBank).

Theo thông báo từ Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank - Mã: MBB), Hội đồng Quản trị ngân hàng đã phê duyệt phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2018 của MBBank.

Cụ thể, MBBank sẽ thực hiện mua lại trước hạn tối đa 524 tỉ đồng tương đương 5.240 tỉ đồng trái phiếu đã phát hành trong năm 2018. Mã trái phiếu tương ứng là: MB.2018.5Y.05; MB.2018.5Y.06; MB.2018.5Y.07; MB.2018.5Y.09; MB.2018.5Y.10 ; MB.2018.5Y.11; MB.2018.5Y.13 ; MB.2018.5Y.14 và MB.2018.5Y.18

Mức giá mua lại tối đa bằng giá phát hành cho khách hàng cộng thêm lãi trong thời gian nắm giữ thực tế.

Ngân hàng cho biết mục đích mua lại trái phiếu đợt này là thực hiện theo yêu cầu của các trái chủ. Nguồn vốn ngân hàng sử dụng để mua lại là nguồn vốn tự có của MBBank.

Thời gian dự kiến thực hiện mua lại trái phiếu từ tháng 8 - tháng 9/2019.

Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của MBBank đạt 4.875 tỉ đồng, tăng hơn 27% so với cùng kì năm trước, bằng 49,2% kế hoạch cả năm  (9.900 tỉ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 3.931 tỉ đồng.

Tính đến hết 30/6, tổng tài sản của MBBank đạt 402.264 tỉ đồng, tăng 11%, trong đó cho vay khách hàng đạt gần 239.000 tỉ đồng, tăng 11,3% so với cuối năm trước. Số dư tiền gửi khách hàng tăng trưởng khiêm tốn hơn với 7,9%.

Diệp Bình