|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Masan MEATLife dự kiến lợi nhuận giảm một nửa, muốn phát hành riêng lẻ 32,8 triệu cổ phiếu MML

21:11 | 13/04/2022
Chia sẻ
Masan MEATLife mục tiêu năm 2022 đạt lợi nhuận tối đa 670 tỷ đồng, giảm 46,5% so với năm 2021.

 

 

 

 

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, CTCP Masan MEATLife (Mã: MML) lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.000 – 6.500 tỷ đồng, chỉ bằng một phần ba của thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 500 – 670 tỷ đồng, giảm khoảng một nửa so với năm trước. 

Mục tiêu đến năm 2025, Masan MEATLife nắm giữ 10% thị phần thị trường đạm động vật trị giá 15 tỷ USD trên toàn quốc và đạt biên EBITDA trên 20% bằng việc đa dạng hóa danh mục thịt tươi và thịt chế biến.

 Sản phẩm Meat Deli của thương hiệu Masan MEATLife. (Ảnh minh họa: Minh Hằng).

Về mức cổ tức dự kiến năm 2022, tùy thuộc vào kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, HĐQT sẽ quyết định tỷ lệ tạm ứng cổ tức cụ thể, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Trong tháng 12/2021, doanh nghiệp đã chi 1.600 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 49%. Như vậy trong đại hội sắp tới, nếu được ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 49%, doanh nghiệp sẽ không còn phải thực hiện nghĩa vụ trả cổ tức cho năm qua nữa. 

Masan MEATLife cũng trình ĐHĐCĐ phương án chào bán riêng lẻ 32,8 triệu cp (tương ứng 10% tổng số cổ phần đang lưu hành) cho tối đa 99 nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách một cổ phần theo BCTC năm hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất của công ty, giao cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể.

Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng ba năm đối với nhà đầu tư chiến lược và một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện là trong năm 2022 hoặc cho đến trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có kế hoạch phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của công ty, các công ty con và các công ty liên kết. Số lượng cổ phiếu tối đa phát hành dự kiến là hơn 1,6 triệu cp với giá chào bán là 60.000 đồng/cp, chỉ bằng 78% thị giá của cổ phiếu MML kết thúc phiên 13/4. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian phát hành là sau khi được UBCKNN chấp thuận. 

Sau khi kết thúc hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng từ 3.286 tỷ đồng lên 3.630 tỷ đồng. Mục đích của hai đợt phát hành này nhằm tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của công ty; đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên kết hoặc để đầu tư các dự án M&A. 

Năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của Masan MEATLife đạt 18.890 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.254 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,1% và tăng 154% so với năm 2020. Lợi nhuận năm 2021 cao đột biến do doanh thu tài chính tăng mạnh. 

T.Đan

Agriseco điểm tên các bluechip và midcap đã về vùng giá hấp dẫn để đầu tư

Agriseco điểm tên các bluechip và midcap đã về vùng giá hấp dẫn để đầu tư
Với xu hướng lãi suất được dự báo tăng lên trong thời gian tới, Agriseco Research sẽ đưa ra đánh giá cụ thể về mức định giá của các cổ phiếu nhóm VN30 và VN Midcap theo phương pháp P/B để nhà đầu tư cân nhắc trong quá trình ra quyết định đầu tư.