|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Mảng thuỷ điện giúp REE báo lãi ròng quý III gấp gần 2,6 lần cùng kỳ

23:22 | 28/10/2022
Chia sẻ
Sau 9 tháng, REE đã thực hiện được 68% mục tiêu doanh thu và vượt 23% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

ĐHĐCĐ thường niên năm diễn ra ngày 31/3/2022 của REE thông qua kế hoạch 9.280 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 2.064 tỷ đồng. (Ảnh: Minh Hằng).

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của CTCP Cơ điện lạnh (Mã: REE) cho thấy doanh thu thuần của công ty đạt 2.233 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh thu từ hạ tầng điện, nước đóng góp nhiều nhất với 1.208 tỷ đồng, tăng 87% so với quý III/2021 và chiếm 54% tổng doanh thu quý vừa rồi. Tiếp đến là mảng bất động sản gần 263 tỷ đồng, mảng cơ điện lạnh góp 762 tỷ, lần lượt tăng 35% và gấp 3 lần cùng kỳ.

 Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý III của REE.

Biên lãi gộp trong quý đạt 41%, cải thiện so với 32% của quý III năm ngoái.

Bên cạnh đó, REE cũng ghi nhận hơn 358 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Tính tới 30/9, REE rót 6.075 tỷ đồng vào 18 công ty liên kết, đa số trong đó là các doanh nghiệp mảng thuỷ điện và sản xuất nước.

Kết quả quý III, REE lãi sau thuế 834 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ là 681 tỷ đồng, gấp gần 2,6 lần cùng kỳ năm ngoái.

REE cho biết, lợi nhuận mảng năng lượng tăng 283 tỷ đồng so với cùng kỳ, đóng góp trọng yếu từ nhóm thuỷ điện với tình hình thuỷ văn thuận lợi như CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh, CTCP Thủy Điện Thác Bà, CTCP Thủy Điện Sông Ba Hạ.

Bên cạnh đó, mảng bất động sản tăng trưởng chủ yếu từ công ty liên kết là Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn khi ghi nhận kết quả dự án trong khi cùng kỳ năm 2021 chưa có. Tuy nhiên REE cho biết, góp phần trong biến động lợi nhuận mảng bất động sản tăng còn do trong quý III năm ngoái, công ty đã thực hiện giảm 20% tiền thuê và phí dịch vụ để cùng chia sẻ khó khăn trong đại dịch COVID-19 với khách thuê.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của REE đạt 6.301 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.545 tỷ đồng, lần lượt tăng 61% và gấp 2,1 lần cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2022, REE lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 9.247 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.064 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, REE đã thực hiện được 68% mục tiêu doanh thu và vượt 23% chỉ tiêu lợi nhuận.

  Nguồn: BCTC quý III/2022 của REE. 

Tính tới cuối tháng 9, tổng tài sản của REE tăng hơn 1.217 tỷ so với đầu năm lên gần 33.045 tỷ đồng, tương ứng tăng 4%. Trong đó khoản mục chiếm tỷ trọng nhiều nhất là tài sản cố định 15.875 tỷ đồng, chiếm 48%.

Tại cuối quý III, lượng tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng là 2.606 tỷ. Bên cạnh đó, công ty đầu tư chứng khoán với giá trị 219 tỷ đồng, gấp 3 lần giá trị đầu tư ngày 1/1. Các khoản phải thu ngắn hạn hơn 3.288 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của REE hơn 11.520 tỷ đồng, giảm 452 tỷ so với đầu năm, phần lớn là nợ vay dài hạn. Trong đó dư nợ trái phiếu là 2.401 tỷ đồng, còn lại là từ các ngân hàng. Chi phí lãi vay 9 tháng là 649 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ của REE là 18.230 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, bao gồm vốn góp chủ sở hữu 3.564 tỷ, 1.050 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên tới hơn 9.987 tỷ.

Minh Hằng