|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lợi nhuận thuần từ HĐKD tăng gần 50%, tại sao lãi trước thuế của MSB chỉ tăng 9,8% trong quý II?

10:20 | 01/08/2023
Chia sẻ
Lợi nhuận thuần từ HĐKD của MSB tăng trưởng gần 50% trong quý II. Tuy nhiên, do phải trích lập dự phòng rủi ro gần 500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của nhà băng này chỉ tăng chưa đầy 10%.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - Mã: MSB) công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 2.022 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, nhà băng này thu về lợi nhuận 3.548 tỷ đồng, tăng 6,4%, đạt 56% kế hoạch năm.

Trong quý II/2023, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của MSB tăng 26,7% đạt 3.528 tỷ đồng. Đa số các mảng kinh doanh chính của ngân hàng đều có kết quả tích cực. Một số mảng từng lỗ lớn đã được cải thiện đáng kể trong quý II. 

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của MSB đạt khoảng 2.211 tỷ đồng trong quý II/2023, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ tăng trưởng tới 233,2%, đạt 812 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của nhà băng nhích nhẹ thêm 4%, đạt 328 tỷ đồng. 

Hai mảng từng khiến MSB thua lỗ trong năm ngoái là mua bán chứng khoán kinh doanh và HĐKD khác hiện nay đều đã ghi nhận lợi nhuận. Cụ thể, HĐKD khác đã đem về cho MSB 111,8 tỷ đồng trong quý II/2023, so với mức thua lỗ 391 tỷ đồng vào năm ngoái.

Mảng mua bán chứng khoán kinh doanh cũng đã sinh lời khoảng 400 triệu đồng, so với thua lỗ 1,4 tỷ đồng vào cùng kỳ.Tuy nhiên, mảng mua bán chứng khoán đầu tư của ngân hàng có lợi nhuận giảm sâu tới 88,3%, xuống chỉ còn hơn 65 tỷ đồng. 

Kết quả kinh doanh của MSB trong quý II.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (HĐKD) của MSB ghi nhận mức tăng hơn 46% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 2.531 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của MSB lại chỉ tăng chưa tới 10%.

Nguyên nhân là bởi trong quýnhà băng này tăng chi phí dự phòng rủi ro lên gần 500 tỷ đồng, tác động làm giảm lợi nhuận trước thuế trong khi cùng kỳ năm trước được hoàn nhập hơn 115 tỷ. 

Trich lập dự phòng tăng là xu thế chung trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Nhiều ngân hàng đã báo cáo kết quả kinh doanh cũng ghi nhận tình trạng tương tự như của MSB. 

Đồng thời, trong tương lai, nếu chất lượng tài sản có chuyển biến tốt lên, MSB có thể hoàn nhập số tiền đã trích lập, giúp đóng góp thêm vào lợi nhuận sau thuế.

Khi trừ đi chi phí về thuế, MSB thu lại gần 1.618 tỷ đồng trong quý II năm nay, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, nhà băng này thu về lợi nhuận sau thuế là 2.835 tỷ đồng, tăng 7,3%.

Tình hình tài chính của MSB. 

Tính đến cuối quý II/2023, tổng tài sản của MSB tăng 11,8%, đạt gần 238.000 tỷ đồng. Hoạt động cho vay khách hàng tăng trưởng tới 13,2%, đạt gần 137.000 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng đi lên mức 126.000 tỷ đồng, tương đương tốc độ tăng trưởng 7,8%.

Nợ xấu của MSB đã gia tăng đáng kể, với gần 3.500 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Nợ xấu của nhà băng này nhích lên nhiều nhất ở nhóm 4 (nợ nghi ngờ). Tỷ lệ nợ xấu vào cuối quý II đạt 2,56% so với 1,71% vào cuối năm ngoái.

(Ảnh: BCTC quý II của MSB).

Số lượng nhân viên của nhà băng này đã tăng 2,3% so với hồi đầu năm, lên 6.462 người. Tuy nhiên, chi phí trung bình cho một nhân viên đã được cắt giảm khoảng 18,5%, xuống chỉ còn 28,5 triệu đồng/tháng. 

Minh Quang