Nhà đất

Lợi nhuận Sudico giảm 50% trong quí III/2019

18:00 | 28/10/2019

Chia sẻ

Lợi nhuận quí III và 9 tháng đầu năm của Sudico lần lượt giảm 50% và 68% so với cùng kì, đạt 5 tỉ đồng và 20 tỉ đồng.

Theo Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quí III/2019 của CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico - Mã: SJS), doanh thu trong quí của công ty giảm 49% về 47 tỉ đồng.

Trong quí III, lợi nhuận sau thuế (LNST) của cổ đông công ty mẹ Sudico giảm 50% về 5 tỉ đồng, rơi vào mức thấp nhất trong 4 quí gần nhất.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, Sudico đạt hơn 244 tỉ đồng doanh thu và 20 tỉ đồng LNST của cổ đông công ty mẹ, cao gấp 2 lần về doanh thu nhưng giảm 68% về lợi nhuận so với cùng kì.

Với kết quả này, Sudico đã thực hiện được 35% kế hoạch doanh thu và 22% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

SJS-KQKD

KQKD hợp nhất quí III/2019 (Đvt: Tỉ đồng). Nguồn: BCTC hợp nhất quí III/2019 của Sudico.

Tính đến ngày 30/9/2019, tài sản của Sudico ghi nhận 6.541 tỉ đồng, tăng 89 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 55% tổng giá trị tài sản với hơn 3.607 tỉ đồng.

Toàn bộ giá trị hàng tồn kho đều là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, chủ yếu phân bổ tại các dự án: Khu đô thị Nam Khánh An (3.345 tỉ đồng), Khu đô thị Mỹ Đình – Mễ Trì (176 tỉ đồng), dự án mở rộng khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo – HB (69 tỉ đồng).

Đồng thời, tài sản dở dang dài hạn cũng chiếm hơn 30% tổng giá trị tài sản, ghi nhận 1.988 tỉ đồng, bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn tại 6 dự án và chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại 1 dự án.

Trong đó, các dự án được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn gồm: Hòa Hải – Đà Nẵng (1.161 tỉ đồng), Văn La – Văn Khê (520 tỉ đồng), Tiến Xuân (154 tỉ đồng), khu đô thị Nam An Khánh mở rộng (109 tỉ đồng), khu đô thị Thịnh Lang – Hòa Bình (9 tỉ đồng) và Bắc Châu Giang, Phủ Lý, Hà Nam (21 tỉ đồng).

Ngoài ra, dự án khu du lịch sinh thái Sông Đà – Ngọc Vừng có chi phí xây dựng cơ bản dở dang hơn 34 tỉ đồng.

Trong cơ cấu nợ của Sudico tính đến cuối kì kế toán quí III, phải trả ngắn hạn khác ghi nhận trên 1.337 tỉ đồng, chiếm hơn 30% nợ phải trả.

SJS-phai-tra-ngan-han-khac

Nguồn: BCTC hợp nhất quí III/2019 của Sudico.

Nguyên Ngọc