Doanh nghiệp

Lợi nhuận ròng Mía đường Lam Sơn giảm 25% sau kiểm toán

08:07 | 16/03/2020

Chia sẻ

Công ty giải tích do trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi tại công ty con và dự phòng khoản đầu tư tài chính tại công ty mẹ.
Lợi nhuận ròng Mía đường Lam Sơn giảm 25% sau kiểm toán - Ảnh 1.

Ảnh: LSS

CTCP Mía đường Lam Sơn (Mã: LSS) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên sau soát xét (giai đoạn từ 1/7/2019 – 31/12/2019).

Theo đó, doanh thu thuần công ty mẹ đạt 630 tỉ đồng, tăng 0,8%; giá vốn hàng bán 561 tỉ đồng, tăng 0,8%; chi phí tài chính hơn 19 tỉ đồng, tăng 8,4%; và lợi nhuận sau thuế 11,7 tỉ đồng, giảm 9,4%.

Theo lí giải từ phía công ty, doanh thu thuần và giá vốn hàng bán sau kiểm toán tăng là do ghi nhận thêm doanh thu bán điện của tháng 12/2019. Chi phí tài chính tại công ty mẹ tăng và lợi nhuận sau thuế giảm so với trước kiểm toán do trích lập dự phòng khoản đầu tư vào công ty con.

Doanh thu thuần hợp nhất sau soát xét đạt 750 tỉ đồng, tăng thêm 5 tỉ đồng, khoảng 0,68%; lợi nhuận sau thuế 7 tỉ đồng, giảm khoảng 2,3 tỉ đồng, tương đương khoảng 25% so với báo cáo tự lập.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm do trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi tại công ty con và dự phòng khoản đầu tư tài chính tại công ty mẹ.

Giống như nhiều doanh nghiệp trong ngành mía đường trên sàn chứng khoán, cổ phiếu LSS có thời điểm tăng đến 40% trong giai đoạn trung tuần tháng 2, cùng với khối lượng giao dịch tăng đột biến.

Nguyên nhân giải thích đến từ diễn biến tích cực của giá đường thế giới từ tháng 12 năm ngoái, điều này khiến cho giới đầu tư kì vọng cao vào kết quả kinh doanh quí III khởi sắc. 

Tuy vậy, dịch bệnh do virus corona (COVID-19) lây lan nhanh chóng trên toàn cầu làm cho nhu cầu tiêu thụ sụt giảm, giá đường thế giới nhanh chóng rơi về mức cũ. Cổ phiếu các doanh nghiệp mía đường Việt Nam diễn biến tương đồng, như cổ phiếu LSS đã mất 31% kể từ 20/2. 

Đông A