|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận của FPT Online rơi về đáy 9 năm

10:09 | 25/01/2024
Chia sẻ
FPT Online chuyên về quảng cáo trực tuyến với nguồn thu chính đến từ khai thác quảng cáo trên báo điện tử VnExpress.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, doanh thu thuần của CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online - Mã: FOC) đạt 207 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp thu hẹp từ 59% cùng kỳ về 53% quý vừa rồi.

Trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của FPT Online còn 47 tỷ đồng, giảm gần 15% so với quý IV/2022 nhưng vẫn cao hơn 3 quý đầu của năm 2023.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần đạt 620 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 113 tỷ đồng, giảm lần lượt 20% và 54% so với năm 2022. Kết quả lợi nhuận này cũng là mức thấp nhất kể từ 2015.

Năm 2023, FPT Online xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên 2 kịch bản, kịch bản 1 với mức doanh thu 800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 310 tỷ đồng; kịch bản 2 với mức doanh thu 939 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 340 tỷ đồng.

Như vậy so với kịch bản 1, FPT Online mới thực hiện được 78% kế hoạch doanh thu và 45% chỉ tiêu lợi nhuận năm được giao. 

  Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính quý IV/2023 (đvt: tỷ đồng) 

  Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính. 

Cuối năm 2023, tổng tài sản đạt 905 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó chiếm tỷ trọng tới 82% là tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng với 738 tỷ. Doanh nghiệp không sử dụng đòn bẩy tài chính trong năm.

Cuối quý IV/2023, vốn chủ sở hữu đạt 727 tỷ với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên 506 tỷ đồng.

Minh Hằng