|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lịch họp đại hội cổ đông năm 2022 của 9 doanh nghiệp tuần tới

12:30 | 07/08/2022
Chia sẻ
Trong tuần tới từ ngày 8-14/8, có 8 doanh nghiệp thực hiện chốt quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường và 1 doanh nghiệp chốt quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Dịch vụ vận tải biển của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI. (Ảnh minh họa: TTXVN)

1. Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã chứng khoán SFI) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/8 . Ngày đăng ký cuối cùng: 10/8.

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 ( 1cổ phiếu-1 quyền biểu quyết)

Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 9/2022. 

2. Công ty Cổ phần Kho Vận Petec (mã chứng khoán PLO) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/8. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/8

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 ( 1cổ phiếu-1 quyền biểu quyết)

Thời gian tổ chức: Ngày 27/8. 

3. Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán DIG) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/8. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/8

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 ( 1cổ phiếu-1 quyền biểu quyết)

Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 9/2022. 

4. Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã chứng khoán TDH) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/8. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/8

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 ( 1cổ phiếu-1 quyền biểu quyết)

Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 9/2022. 

5. Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (mã chứng khoán HNA) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/8. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/8

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 ( 1cổ phiếu-1 quyền biểu quyết)

Thời gian tổ chức: Ngày 12/9. 

6. Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (mã chứng khoán MNB) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/8. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/8

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 ( 1cổ phiếu-1 quyền biểu quyết)

Thời gian tổ chức: Ngày 9/9. 

7. Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (mã chứng khoán ITS) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/8. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 ( 1cổ phiếu-1 quyền biểu quyết)

Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 9/9. 

8. Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán ROS) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/8. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 ( 1cổ phiếu-1 quyền biểu quyết)

Thời gian tổ chức: Sẽ thông báo sau. 

9. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (mã chứng khoán VLA) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/8. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/8

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 ( 1cổ phiếu-1 quyền biểu quyết)

Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 9/2022.

A.N