Doanh nghiệp

Lịch chốt quyền cổ tức 15-22/4: Các đại gia Tôn Hoa Sen, Đường Quảng Ngãi chia 'quà'

06:56 | 14/04/2019

Chia sẻ

Trong tuần từ 15/4 đến 22/4 trên HOSE, HNX và UPCoM, có 15 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, ....

Một số doanh nghiệp lớn sẽ giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) nhận cổ tức trong thời gian này như:

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) thông báo 22/4 sẽ là ngày GDKHQ phát hành hơn 38,48 triệu cổ phiếu trả cổ tức niên độ tài chính 2017 - 2018. Tỷ lệ phát hành 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 10 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 384,8 tỉ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9/2018 trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của công ty, tổng trị giá 1.055 tỉ đồng.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Hoa Sen trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 10%.

CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) thì chốt danh sách cổ đông vào ngày 19/4 để trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 5%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng.

Với gần 292,6 triệu cổ phần đang lưu hành, dự kiến Đường Quảng Ngãi sẽ chi khoảng 146 tỉ đồng để trả cổ tức đợt này.

Ngoài ra có một số mã cổ phiếu có tỉ lệ trả cổ tức tiền mặt cao như HAX tỉ lệ 15%; SMB, PHN và BSH cùng tỉ lệ 20%, BDG tỉ lệ 35%, VNX tỉ lệ 50%, ...

Mã CKSànLoại sự kiệnNgày GDKHQNgày chốtNgày thực hiệnNội dung chi tiết
NDXHNXCổ tức bằng tiền22/4 23/4 10/5 Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000đ/cp) 
HSGHOSECổ tức bằng cổ phiếu 22/4 23/4 Trả cổ tức của NĐTC 2017-2018, tỷ lệ 100:10 
HAXHOSECổ tức bằng tiền 19/4 22/4 30/5 Trả cổ tức năm 2018 (1.500đ/cp) 
HEVHNXCổ tức bằng tiền 19/4 22/4 15/5 Trả cổ tức năm 2018 (1.100 đ/cp) 
SMBHOSECổ tức bằng tiền 19/4 22/4 10/5 Trả cổ tức đợt 2/2018 (2.000đ/cp) 
SFNHNXCổ tức bằng tiền 19/4 22/4 8/5 Trả cổ tức đợt 2/2018 (800 đ/cp) 
BDGUPCOMCổ tức bằng tiền 19/4 22/4 6/5 Trả cổ tức đợt 2/2018 (3.500 đ/cp) 
DRLHOSECổ tức bằng tiền 19/4 22/4 6/5 Trả cổ tức đợt 1/2019 (602đ/cp) 
DRLHOSECổ tức bằng tiền 19/4 22/4 6/5 Trả cổ tức đợt 4/2018 (898 đ/cp)  
VNXUPCOMCổ tức bằng tiền 18/4 19/4 10/5 Trả cổ tức năm 2018 (5.000đ/cp) 
QNSUPCOMCổ tức bằng tiền 18/4 19/4 9/5 Trả cổ tức đợt 3/2018 (500 đ/cp) 
TVPUPCOMCổ tức bằng tiền 18/4 19/4 6/5 Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (1.000đ/cp) 
HDPUPCOMCổ tức bằng cổ phiếu 18/4 19/4 Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018, tỉ lệ 100:10 
CDRUPCOMCổ tức bằng tiền 17/4 18/4 8/5 Trả cổ tức 2018 (800 đ/cp) 
BWAUPCOMCổ tức bằng tiền 17/4 18/4 6/5 Tạm ứng cổ tức năm 2018 (400đ/cp) 
PHNHNXCổ tức bằng tiền 17/4 18/4 3/5 Tạm ứng cổ tức 2018 (2.000 đ/cp) 
CLHHNXCổ tức bằng tiền 17/4 18/4 26/4 Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp) 
TB8UPCOMCổ tức bằng tiền 16/4 17/4 3/5 Trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) 
VNTHNXCổ tức bằng tiền 16/4 17/4 2/5 Tạm ứng cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) 
BSHUPCOMCổ tức bằng tiền 16/4 17/4 26/4 Trả cổ tức đợt 3/2018 (2.000 đ/cp) 
NHTUPCOMCổ tức bằng cổ phiếu 16/4 17/4 Trả cổ tức đợt 2/2018, tỷ lệ 100:50 

Y Vân

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

CHỌN