Doanh nghiệp

HOSE nhắc nhở Kinh Bắc vì chưa trả cổ tức năm 2017 tiền mặt, 'tiền trong két' cuối năm bằng một nửa số phải trả

22:18 | 11/04/2019

Chia sẻ

Tại ĐHĐCĐ năm ngoái, Đô thị Kinh Bắc thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2017 với mức cổ tức tối thiểu là 30%. Trong đó, nếu cân đối được nguồn vốn thì tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền tối thiểu là 10%.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có thông báo gửi Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (Mã: KBC) về việc chậm trả cổ tức. Theo rà soát của HOSE, Đô thị Kinh Bắc chưa thực hiện chi trả cổ tức đã được phê duyệt theo nghị quyết HĐQT thường niên năm 2018. Tính đến ngày 10/4, HOSE chưa nhận được thông báo chi trả cổ tức của công ty. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp. Đô thị Kinh Bắc đã chậm trễ việc chi trả cổ tức só với quy định.

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, HOSE nhắc nhở và đề nghị Đô thị Kinh Bắc nhanh chóng thực hiện nghĩa vị chi trả cổ tức theo đúng quy định.

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được tổ chức vào tháng 4 năm ngoái, đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2017 với mức cổ tức tối thiểu là 30%. Trong đó, nếu cân đối được nguồn vốn thì tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền tối thiểu là 10%, hoặc một tỷ lệ khác lớn hơn và phần còn lại bằng cổ phiếu. Đây là lần đầu tiên công ty dự kiến trả cổ tức tiền mặt kể từ khi lên sàn.

Được biết, số lượng cổ phần đang lưu hành của Đô thị Kinh Bắc là 469,7 triệu cp. Như vậy, Đô Thị Kinh Bắc dự kiến chi khoảng 470 tỉ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. 

HOSE nhắc nhở Kinh Bắc vì chưa trả cổ tức năm 2017 tiền mặt, tiền trong két cuối năm bằng một nửa số phải trả - Ảnh 1.

Khoản tiền mặt của Đô thị Kinh Bắc tại ngày 31/12/2018. Nguồn: BCTC đã kiểm toán

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của công ty, tính đến 31/12/2018, tổng khoản tiền và tương đương tiền của Đô thị Kinh Bắc là 224 tỉ đồng, giảm 280 tỉ đồng so với đầu kì. Trong đó, tiền mặt là 219 tỉ đồng, các khoản tương đương tiền là 5 tỉ đồng. Đáng chú ý, khoản tương đương tiền của công ty đầu năm 2018 là 270 tỉ đồng, đây là tiền gửi ngắn hạn ngân hàng kì hạn 1 – 3 tháng.Phan Quân