|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Lập Hội đồng điều phối Vùng Thủ đô gồm Hà Nội và 9 tỉnh lân cận

10:00 | 30/08/2022
Chia sẻ
Chính phủ vừa thành lập Hội đồng điều phối Vùng Thủ đô do Phó Thủ tướng làm Chủ tịch Hội đồng. Các địa phương thuộc Vùng Thủ đô là TP Hà Nội và 9 tỉnh lân cận, gồm: Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Quyết định thành lập Hội đồng điều phối Vùng Thủ đô (Hội đồng điều phối vùng) nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của Vùng Thủ đô và Thủ đô Hà Nội phát triển thịnh vượng, bền vững và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Vùng Thủ đô quy định tại Quy chế này gồm 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên.  

Trong đó, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng điều phối Vùng; 3 Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư; Bộ trưởng Xây dựng; Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Thành viên Hội đồng là đại diện 19 bộ, cơ quan ngang bộ; Chủ tịch UBND 9 tỉnh, thành trong vùng. 

Đáng chú ý, Hội đồng cũng bao gồm 1 đại diện chuyên gia, nhà khoa học tiêu biểu thuộc cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học của vùng và 1 đại diện có uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp của Vùng Thủ đô. 

 Vùng Thủ đô. (Ảnh: VGP).

Theo Quyết định mà Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký, Hội đồng có 5 nội dung, lĩnh vực hoạt động điều phối Vùng gồm: Liên kết phát triển kinh tế - xã hội Vùng Thủ đô; Điều phối xây dựng và thực hiện quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng và vùng trung du miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội Vùng Thủ đô.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng sẽ điều phối tham gia xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù và phân cấp cho chính quyền Thủ đô cũng như, các nội dung, lĩnh vực phối hợp là tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, trong đó ưu tiên các lĩnh vực trọng tâm quy định tại Điều 5 Nghị định số 91/2021/NĐ-CP ngày 21/10/2021 của Chính phủ. Các nội dung, lĩnh vực khác theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ. 

Do đó, Hội đồng điều phối vùng sẽ tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, nhiệm vụ phát triển bền vững Vùng Thủ đô, dự án trọng điểm có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng.

Bên cạnh đó, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều phối, kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực, nội dung phối hợp Vùng Thủ đô; phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương trong xây dựng cơ chế tài chính hỗ trợ phát triển khu công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực điện, điện tử, công nghệ thông tin; khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; cơ sở hạ tầng trong khu du lịch quốc gia; đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, Hội đồng có trách nhiệm thông qua kế hoạch điều phối vùng hằng năm và 5 năm của Vùng Thủ đô; giải quyết các vấn đề về liên kết, phối hợp giữa các bộ với các tỉnh; trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội xem xét, quyết định những vấn đề cấp thiết vượt thẩm quyền và khả năng đối với các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô.

Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong Vùng Thủ đô thực hiện các nội dung phối hợp, giải quyết những vấn đề liên tỉnh, thành phố thuộc thẩm quyền các địa phương trong vùng hoặc những vấn đề không đạt được sự đồng thuận; hoặc vượt thẩm quyền quyết định của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương trong vùng.

Chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu Vùng Thủ đô, tăng cường chia sẻ thông tin giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô và giữa các tỉnh, thành phố trong vùng với các bộ, ngành. Yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô, các cơ quan tổ chức khác có liên quan cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin, số liệu báo cáo, giải trình các vấn đề liên quan (trong trường hợp cần thiết) để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng điều phối vùng.