|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi từ chứng khoán đầu tư tăng gần 65%, lợi nhuận TPBank vượt 2.100 tỷ đồng trong quý II

10:12 | 22/07/2022
Chia sẻ
Nhiều mảng kinh doanh cho kết quả khởi sắc, lãi thuần từ dịch vụ và chứng khoán đầu tư đều tăng trên 64% tạo động lực tăng trưởng cho lợi nhuận của TPBank trong quý II đạt 2.164 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với lợi nhuận trước thuế đạt 2.164 tỷ đồng, tăng 36,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 36,7%, đạt 1.731 tỷ đồng.

Tăng trưởng lợi nhuận đến từ sự đóng góp của nhiều mảng kinh doanh. Thu nhập lãi thuần tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021 đạt 3.034 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ tăng 65% đạt 680,6 tỷ đồng, lãi thuần từ chứng khoán đầu tư tăng 64%, đạt 460 tỷ đồng,...

Theo TPBank, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và từ mua bán chứng khoán đầu tư đều đạt được mức tăng trưởng (đều trên 64% so với cùng kỳ năm trước) nhờ sự gia tăng quy mô hoạt động và tăng trưởng tín dụng của ngân hàng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế tăng 26% đạt gần 3.788 tỷ đồng, thực hiện 46,1% kế hoạch năm (8.200 tỷ đồng). 

Kết quả kinh doanh quý II của TPBank. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp)  

Tính đến 30/6,  tổng tài sản đạt 310.772 tỷ đồng, tăng 6,1% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 151.083 tỷ đồng, tăng 7%. Dự phòng rủi ro đạt 2.075 tỷ đồng, tăng 17,6%. Tiền gửi của khách hàng tăng 12%, ở mức 156.336 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổng nợ xấu tăng 11%, ở mức 1.285 tỷ đồng với tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,82% ở thời điểm đầu năm lên 0,85% tính đến 30/6. Trong đó nợ nhóm 5 tăng hơn 50% lên 448,7 tỷ đồng, chiếm 34% trong tổng số dư nợ xấu.

  Một số chỉ tiêu kinh doanh của TPBank. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp) 

 

Huyen Vi