|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Techcombank báo lãi 14.100 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022

16:05 | 21/07/2022
Chia sẻ
Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng trên báo cáo riêng lẻ cuối quý II năm 2022 đạt 421.200 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2021.

 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Ảnh: Techcombank)

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 14.100 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng thu nhập hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước, lên 21.100 tỷ đồng, nhờ sự tăng trưởng mạnh từ thu nhập lãi và hoạt động dịch vụ.

Thu nhập từ lãi đạt 15.900 tỷ đồng, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ tăng trưởng danh mục tín dụng với biên lãi thuần (tính trong 12 tháng) ổn định tại 5,6%. Riêng trong quý II/2022, do biến động lãi suất, lợi suất tài sản giảm 0,12 điểm % và chi phí vốn tăng 0,17 điểm % so với quý trước. 

Cùng với đó, thu nhập từ dịch vụ ngân hàng tăng 29,5% mang về 4.400 tỷ đồng với nguồn thu chính từ  phí từ dịch vụ ngân hàng đầu tư (1.800 tỷ đồng, tăng 4%); phí dịch vụ thẻ (đạt 844,4 tỷ đồng, tăng 45,3%); phí từ dịch vụ bảo hiểm (đạt 617,1 tỷ đồng, tăng 31,5%); thu từ thư tín dụng (đạt 544,2 tỷ đồng, tăng 56,8%), tiền mặt & các khoản thanh toán (đạt 294,3 tỷ đồng, tăng 147,3%).

Ngân hàng cho biết chi phí dự phòng đã giảm đáng kể 56,1% so với cùng kỳ năm trước do tình hình tài chính của nhiều khách hàng tiếp tục phục hồi, dẫn đến một số khoản trích lập dự phòng trước đây được hoàn nhập. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,3%.  

Tính đến 30/6, tổng tài sản đạt 623.700 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng trên báo cáo riêng lẻ cuối quý II năm 2022 đạt 421.200 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2021.

Về cơ cấu cho vay trong báo cáo hợp nhất, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng 59,4% so với cùng kỳ năm ngoái tỷ đồng, chiếm 46,6% danh mục tín dụng. Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 20,8% so với cuối quý 2 năm 2021, đạt 69,4 nghìn tỷ đồng.

Tổng dư nợ tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp lớn (bao gồm cho vay và trái phiếu) giảm 7,0%, đạt 166.400 tỷ đồng, chiếm 37,7% dư nợ tín dụng toàn ngân hàng. Tỷ trọng này giảm đáng kể so với mức 49,0% tại quý II/2021 và mức 45,6% của quý I/2022.

Tổng tiền gửi tại ngày cuối quý II tăng 2,2% từ đầu năm trong đó tiền gửi có kỳ hạn đạt 169.000 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cuối quý II/2021 và số dư CASA đạt 152.700 tỷ đồng, tăng 14,4%. Tỷ lệ CASA giảm xuống 47,5% so với mức 50,4% cuối quý I, do khách hàng có xu hướng chuyển dịch CASA sang một số sản phẩm khác như bất động sản và đầu tư chứng khoán.

Tỷ lệ nợ xấu cuối quý II ở mức 0,6% với tỷ lệ bao phủ nợ xấu 171,6%. Dư nợ tái cơ cấu theo chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là 500 tỷ đồng, tương đương 0,1% tổng dư nợ, giảm từ mức 1.600 tỷ đồng ở thời điểm 31/3/2021. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II tăng lên 15,7%.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung-dài hạn ở mức 32,0%, và tỷ lệ cho vay trên huy động vốn (LDR) tăng lên 78,8%. Cả hai chỉ số đều thấp hơn so với mức quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

Diệp Bình

Goldman Sachs: Nhu cầu dầu và đồng của Trung Quốc bùng nổ
Cơn sốt đồng của Trung Quốc phần lớn là do việc lắp đặt thiết bị năng lượng mặt trời trên đất liền tăng cao. Nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc cũng đang tăng lên nhờ sự phục hồi nhanh chóng trong các lĩnh vực dịch vụ sử dụng nhiều dầu như vận tải.