Doanh nghiệp

Lãi thuần quí II của Vinhomes hơn 10.000 tỉ đồng

07:42 | 30/07/2019

Chia sẻ

Công ty bất động sản Vinhomes (thuộc Tập đoàn Vingroup) vừa báo về kết quả kinh doanh quí ấn tượng nhất trong lịch sử; doanh thu thuần gần 21.000 tỉ đồng và lợi nhuận thuần trên 10.000 tỉ đồng.

Báo cáo tài chính quí II/2019 của CTCP Vinhomes (Mã: VHM) ghi nhận doanh thu thuần 20.917 tỉ đồng, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái; với biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 31% lên 44%. 

Cùng với doanh thu, chi phí hoạt động của Vinhomes cũng tăng mạnh: chi phí bán hàng tăng 2,7 lần lên 345 tỉ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 5 lần lên 620 tỉ đồng. 

Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính giảm 45% những vẫn ở mức 2.378 tỉ đồng; chi phí tài chính không thay đổi nhiều đạt 684 tỉ đồng trong quí. Doanh thu tài chính của Vinhomes chính là phần lợi nhuận được chia từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh với Vingroup và một công ty con cho mục đích phát triển các dự án bất động sản Vinhomes Riverside 2 - The Harmony, Vinhomes Imperia Hải Phòng, Vinhomes Dragon Bay, Vinhomes Star City Thanh Hoá và Vinhomes Skylake. 

Kết quả, riêng trong quí thứ hai trong năm, Vinhomes đạt lãi trước thuế vượt mức 10.000 tỉ đồng, cao nhất trong lịch sử. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp gần 2.200 tỉ đồng, lãi ròng 8.456 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 7.243 tỉ đồng. 

VHM 1

BM tổng hợp

Tổng kết nửa đầu năm, Vinhomes đạt doanh thu thuần 26.770 tỉ đồng, lãi ròng 11.142 tỉ đồng; lần lượt tăng 72% và 37% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tổng tài sản của Vinhomes tại thời điểm 30/6 là gần 138.700 tỉ đồng, tăng gần 20.000 tỉ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi tăng mạnh lên 14.612 tỉ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn gần 50.000 tỉ đồng, bao gồm gần 25.000 tỉ đồng là đặt cọc cho một đối tác doanh nghiệp cho mục đích phát triển dự án bất động sản, tuy trong tháng 7/2019, hai bên đã thanh lý hợp đồng hợp tác phát triển dự án này. 

Tổng giá trị hàng tồn kho cuối kỳ 27.100 tỉ đồng, giảm 10.000 tỉ đồng so với đầu năm 2019; tồn kho này chủ yếu tại các dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes West Point, Vinhomes Green Bay, Vinhomes New Center Hà Tĩnh, Vinhomes Golden Rive và Vinhomes Central Park.

Chi phí xây dựng dở dang cuối kỳ 19.143 tỉ đồng chủ yếu đến từ các dự án Vinhomes Long Beach Cần Giờ hơn 12.400 tỉ đồng không thay đổi nhiều, dự án Leman Golf Course & Villa Củ Chi 1.700 tỉ đồng, dự án Vinhomes Ocean Park gần 1.300 tỉ đồng...

Nợ phải trả của Vinhomes gần 80.000 tỉ đồng tại thời điểm kết thúc quí II, trong đó vay ngắn hạn 6.161 tỉ đồng và vay dài hạn 19.000 tỉ đồng, đã giảm 5.600 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Theo thuyết minh, nợ vay giảm chủ yếu đối với các bên liên quan. 

Nợ vay của Vinhomes chủ yếu dưới dạng trái phiếu phát hành, gồm hơn 15.056 tỉ đồng trái phiếu dài hạn và 3.069 tỉ đồng trái phiếu đến hạn trả. Đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu của Vinhomes là CTCP Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities). 6 tháng đầu năm công ty chứng khoán này lãi ròng 476 tỉ đồng, tăng trưởng 217%. 

Đông A