Tài chính

Lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 7/2019

15:43 | 02/07/2019

Chia sẻ

Mức lãi suất cao nhất tại VietBank đã được điều chỉnh lên 8,3%/năm áp dụng đối với tiền gửi tiết kiệm kì hạn 36 tháng.
plobaiprthuylinhvietbank-khuyenmai-1903anon_tjrk

Ảnh: VietBank

Giữa tháng 6, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (VietBank) đã thực hiện điều chỉnh biểu lãi suất của mình với việc nâng lãi suất kì hạn 36 tháng từ 8% lên 8,3%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất được áp dụng tại VietBank.

Theo biểu lãi suất mới nhất của VietBank công bố trên website, lãi suất tiết kiệm tại quầy lĩnh lãi cuối kì từ 1 tháng trở lên dao động từ 5,4% - 8,3%/năm.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kì hạn 1 tháng - 2 tháng là 5,4%/năm; kì hạn 3 – 5 tháng là 5,5%/năm; kì hạn 6 tháng là 7,2%/năm; 7 và 8 tháng lần lượt là 7,3 và 7,4%/năm; kì hạn 9 – 11 tháng là 7,65%/năm; kì hạn 12 tháng là 7,8%/năm. 

Các kì hạn dài từ 13 tháng trở lên có cùng mức lãi suất huy động là 8%/năm.

Đối với các kì hạn ngắn mức lãi suất được hưởng dưới 1%/năm: kì hạn 1 tuần, 2 tuần có lãi suất là 0,3%/năm; kì hạn 3 tuần là 0,6%/năm.

Ngoài sản phẩm gửi truyền thống, VietBank còn có các sản phẩm như: Tiết kiệm quyền chọn, tiết kiệm tích luỹ tương lai, tiết kiệm đa tiện ích, tiết kiệm trung niên an lộc,....

Bảng lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 7/2019

Screen Shot 2019-07-02 at 14

Nguồn: VietBank.

Đáng chú ý, tại VietBank, hình thức gửi tiết kiệm online nhận được ưu đãi với mức lãi suất cao hơn so với biểu lãi suất tại quầy đối với cùng kì hạn. 

Cụ thể, đối với kì hạn gửi 1 tháng, lãi suất gửi online là 5,5%/năm, cao hơn 0,1 điểm % so với gửi tại quầy. Đối với các kì hạn từ 13 - 24 tháng, mức lãi suất cũng ở mức cao hơn là 8,2%/năm.

Biểu lãi suất tiết kiệm online tại VietBank

Screen Shot 2019-07-02 at 14

Nguồn: VietBank.

Trúc Minh