|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

lãi suất ngân hàng kiên long

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long mới nhất cập nhật tháng 9/2020

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long mới nhất cập nhật tháng 9/2020

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank) trong tháng 9 tiếp tục có một số điều chỉnh so với tháng trước. Ngân hàng áp dụng lãi suất cao nhất 7,2%/năm tại kì hạn từ 13 tháng đến 60 tháng, trả lãi cuối kì.
Tài chính -16:32 | 09/09/2020
Lãi suất Ngân hàng Kiên Long mới nhất tháng 8/2020

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long mới nhất tháng 8/2020

Đầu tháng 8/2020, biểu lãi suất ngân hàng Kiên Long được điều chỉnh giảm tại đa số các kì hạn. Theo đó, mức lãi suất cao nhất đang được áp dụng là 7,4%/năm, dành cho các khoản tiền gửi tiết kiệm online có kì hạn 15 tháng đến 36 tháng.
Tài chính -17:29 | 11/08/2020
Lãi suất ngân hàng Kiên Long tháng 7/2020: Cao nhất là 7,9%/năm

Lãi suất ngân hàng Kiên Long tháng 7/2020: Cao nhất là 7,9%/năm

Đầu tháng 7/2020, biểu lãi suất ngân hàng Kiên Long được giữ nguyên tại tại hầu hết các kì hạn. Theo đó, mức lãi suất cao nhất đang được áp dụng là 7,9%/năm, dành cho các khoản tiền gửi tiết kiệm online có kì hạn 15, 18 và 24 tháng.
Tài chính -17:47 | 09/07/2020
Lãi suất ngân hàng Kiên Long tháng 6/2020: Cao nhất là 7,9%/năm

Lãi suất ngân hàng Kiên Long tháng 6/2020: Cao nhất là 7,9%/năm

Đầu tháng 6/2020, biểu lãi suất ngân hàng Kiên Long được điều chỉnh giảm tại hầu hết các kì hạn. Tuy nhiên, mức lãi suất cao nhất áp dụng vẫn là 7,9%/năm, dành cho các khoản tiền gửi tiết kiệm online có kì hạn 15, 18 và 24 tháng.
Tài chính -10:48 | 09/06/2020
Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 5/2020: Cao nhất là 7,9%/năm

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 5/2020: Cao nhất là 7,9%/năm

Trong tháng 5/2020, lãi suất tiền gửi cao nhất tại Kienlongbank là 7,9%/năm, áp dụng cho các kì hạn 15 tháng,18 tháng và 24 tháng, lãi trả cuối kì.
Tài chính -07:49 | 08/05/2020
Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 4/2020: Cao nhất là 7,9%/năm

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 4/2020: Cao nhất là 7,9%/năm

Lãi suất tiền gửi Ngân hàng Kiên Long trong tháng 4/2020 dao động từ 0,5 đến 7,9%/năm. Trong đó, mức cao nhất là 7,9%/năm được áp dụng cho các kì hạn 15 tháng,18 tháng và 24 tháng, lãi trả cuối kì.
Tài chính -16:02 | 14/04/2020
Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 3/2020: Cao nhất là 8%/năm

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 3/2020: Cao nhất là 8%/năm

Lãi suất tiền gửi Ngân hàng Kiên Long trong tháng 3/2020 dao động từ 1 đến 8%/năm. Trong đó, mức cao nhất là 8%/năm được áp dụng cho các kì hạn 15 tháng,18 tháng và 24 tháng, lãi trả cuối kì.
Tài chính -08:39 | 04/03/2020
Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 2/2020: Cao nhất là 8%/năm

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 2/2020: Cao nhất là 8%/năm

Lãi suất tiền gửi Ngân hàng Kiên Long trong tháng 2/2020 dao động từ 1 đến 8%/năm. Trong đó, mức cao nhất là 8%/năm được áp dụng cho các kì hạn 15 tháng,18 tháng và 24 tháng, lãi trả cuối kì.
Tài chính -08:23 | 04/02/2020
Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 1/2020

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 1/2020

Lãi suất tiền gửi Ngân hàng Kiên Long trong tháng 1/2020 dao động từ 1 đến 8%/năm. Trong đó, mức cao nhất là 8%/năm được áp dụng cho các kì hạn 15 tháng,18 tháng và 24 tháng, lãi trả cuối kì.
Tài chính -16:42 | 14/01/2020
Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 12/2019: Giảm tại hầu hết kì hạn

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 12/2019: Giảm tại hầu hết kì hạn

Lãi suất tiền gửi Ngân hàng Kiên Long trong tháng 12/2019 dao động từ 1 đến 8%/năm. Trong đó, mức cao nhất là 8%/năm được áp dụng cho các kì hạn 15 tháng,18 tháng và 24 tháng, lãi trả cuối kì.
Tài chính -08:13 | 06/12/2019
Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 11/2019 cao nhất là 8%/năm

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 11/2019 cao nhất là 8%/năm

Lãi suất tiền gửi Ngân hàng Kiên Long trong tháng 11/2019 dao động từ 1 đến 8%/năm. Trong đó, mức cao nhất là 8%/năm được áp dụng cho các kì hạn 15 tháng,18 tháng và 24 tháng, lãi trả cuối kì.
Tài chính -07:53 | 11/11/2019
Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 10/2019 cao nhất là 8%/năm

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 10/2019 cao nhất là 8%/năm

Lãi suất tiền gửi Ngân hàng Kiên Long trong tháng 10/2019 dao động từ 1 đến 8%/năm. Trong đó, mức cao nhất là 8%/năm được áp dụng cho các kì hạn 15 tháng,18 tháng và 24 tháng, lãi trả cuối kì.
Tài chính -07:48 | 08/10/2019
Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 9/2019 cao nhất là 8%/năm

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 9/2019 cao nhất là 8%/năm

Lãi suất tiền gửi Ngân hàng Kiên Long trong tháng 9/2019 dao động từ 1 - 8%/năm với mức cao nhất là 8%/năm áp dụng với kì hạn 15 tháng,18 tháng và 24 tháng, lãi trả cuối kì.
Tài chính -10:08 | 13/09/2019
Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 8/2019 cao nhất là 8%/năm

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long tháng 8/2019 cao nhất là 8%/năm

Lãi suất tiền gửi Ngân hàng Kiên Long trong tháng 8/2019 dao động từ 1% - 8%/năm với mức cao nhất là 8%/năm áp dụng với kì hạn 15 tháng,18 tháng và 24 tháng, lãi trả cuối kì.
Tài chính -09:37 | 08/08/2019
Lãi suất Ngân hàng Kiên Long mới nhất tháng 7/2019

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long mới nhất tháng 7/2019

Trong tháng 7, mức lãi suất Ngân hàng Kiên Long cao nhất là 8%/năm áp dụng cho các kì hạn 15 tháng, 18 tháng và 24 tháng, lãi trả cuối kì.
Tài chính -13:00 | 14/07/2019
Nhập khẩu thép từ Trung Quốc cao kỷ lục, đà phục hồi ngành thép trong nước vẫn chưa chắc chắn
Với đà phục hồi hiện nay, dự báo sản xuất thép thành phẩm năm 2024 có thể đạt 30 triệu tấn, tăng 7% so với năm 2023. Tuy nhiên, sự phục hồi này không chắc chắn và các doanh nghiệp thép còn gặp nhiều khó khăn, nhất là sức ép từ thép Trung Quốc.