|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi quý I Ngân hàng Bản Việt vượt kế hoạch cả năm 2018

14:26 | 04/05/2018
Chia sẻ
Tuy cho vay tăng trưởng âm nhưng thu nhập lãi thuần của Ngân hàng Bản Việt vẫn tăng trưởng mạnh cùng lãi chứng khoán đầu tư, nhờ đó lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 86,7 tỷ đồng, gấp 23 lần cùng kỳ và vượt kế hoạch cả năm 2018.  
lai quy i ngan hang ban viet vuot ke hoach ca nam 2018 Ngân hàng Bản Việt kế hoạch lãi 80 tỷ đồng, tín dụng tăng 12,5% trong năm 2018

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018.

lai quy i ngan hang ban viet vuot ke hoach ca nam 2018

Tính đến cuối quý I/2018, tổng tài sản của ngân hàng sụt giảm hơn 7% so với đầu năm, xuống 36.978 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi của khách hàng giảm 2,3%, ở mức 26.388 tỷ đồng. Cho vay khách hàng sụt giảm gần 1,4% so với đầu năm, còn khoảng 24.446 tỷ đồng.

Tuy quy mô cho vay và huy động tiền gửi giảm, thu nhập lãi thuần của ngân hàng vẫn đạt hơn 194 tỷ đồng, tăng hơn 65% so với cùng kỳ năm 2017. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trên 5,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chưa đến 1 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt khoảng 21,6 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối thu về hơn 22 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ 2017.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là 86,7 tỷ đồng, gần gấp 10 lần con số lợi nhuận 8,6 tỷ của cùng kỳ 2017. Trong kỳ, Bản Việt không trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi cùng kỳ 2017 trích lập gần 5 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế của Bản Việt là 86,7 tỷ đồng, gấp 23 lần cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế gần 72,5 tỷ đồng, gấp 35 lần cùng kỳ 2017.

Năm 2018, Ngân hàng Bản Việt đặt kế hoạch lợi nhuận 80 tỷ đồng. Huy động tăng 14,9%; dư nợ tín dụng tăng 12,5%; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Tuệ An