|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

KSB muốn chào bán hơn 38 triệu cổ phiếu với giá cao hơn thị giá

14:43 | 28/11/2022
Chia sẻ
KSB dự kiến phát hành hơn 38 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động 610 tỷ đồng đầu tư vào công ty con và bổ sung vốn lưu động.

CTCP Khoảng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB Bimico - Mã: KSB) vừa công bố thông tin về kế hoạch phát hành cổ phiếu để huy động hơn 610 tỷ đồng.

Cụ thể, KSB dự kiến phát hành hơn 38 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng 50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán 16.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 13% so với giá cổ phiếu KSB chốt phiên 25/11 (14.100 đồng/cp).

Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ hưởng một quyền mua và cứ hai quyền mua sẽ được mua thêm một cổ phiếu mới). 

Cổ đông có quyền chia nhỏ và chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư khác, nhưng chỉ được một lần trong thời gian quy định. Người nhận quyền mua không được phép chuyển nhượng quyền đó cho bên thứ ba. Công ty đảm bảo thực hiện chuyển nhượng quyền mua không để tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định chào mua công khai.

Trong trường hợp, cổ phiếu không chào bán hết, HĐQT sẽ phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với cổ đông hiện hữu và cấm chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Nếu hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật, số cổ phiếu chưa phân phối hết sẽ bị hủy.

Dự kiến KSB sẽ nâng vốn điều lệ từ 766 tỷ đồng hiện tại lên gần 1.148 tỷ đồng nếu phát hành thành công.

Theo kế hoạch sử dụng vốn, KSB dành 450 tỷ đồng để đầu tư vào công ty TNHH Đầu tư KSB và 160 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn lưu động. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2022 hoặc quý I và quý II năm sau.

Công ty TNHH Đầu tư KSB là công ty con 100% vốn sở hữu của KSB, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính với vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu của KSB. (Nguồn: KSB).

Trong trường hợp không thể huy động đủ vốn như dự kiến từ đợt phát hành, KSB sẽ ưu tiên sử dụng tiền cho mục đích góp vốn vào công ty con.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, KSB ghi nhận danh thu thuần gần 702 tỷ đồng và 140 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 8% và giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận đạt 39% giảm so với 46,6% cùng thời gian năm 2021.

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC kiểm toán và BCTC quý III/2022.

Vào ngày 30/9, công ty có tổng tài sản 4.136 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn với 1.904 tỷ đồng.

Cuối quý III, công ty có gần 2.203 tỷ đồng nợ phải trả với dư nợ vay tài chính 1.142 tỷ đồng, trong đó, nợ vay ngắn hạn gần 715 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp vào ngày 30/9 ở mức 1.933 tỷ đồng với 183 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 987 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Kết phiên sáng 28/11, giá cổ phiếu KSB tăng trần lên 15.050 đồng/cổ phiếu. 

Nguồn: Tradingview.

Đăng Nguyên