|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức kế toán - kiểm toán

Kế toán quản trị môi trường (Environmental management accounting - EMA) là gì?

Kế toán quản trị môi trường (Environmental management accounting - EMA) là gì?

Kế toán quản trị môi trường (tiếng Anh: Environmental management accounting - EMA) trong doanh nghiệp là quá trình nhận dạng, thu thập và phân tích các thông tin cơ bản về môi trường dùng trong nội bộ đơn vị.
Kiến thức Kinh tế -14:39 | 11/03/2020
Thủ thuật Big Bath trong kế toán là gì?

Thủ thuật Big Bath trong kế toán là gì?

Big bath là một thuật ngữ kế toán chỉ việc đội ngũ quản lí của công ty cố tình thao túng báo cáo thu nhập để làm cho kết quả đã xấu trông còn xấu hơn, để khi nhìn vào kết quả tương lai sẽ thấy tốt hơn hẳn.
Kiến thức Kinh tế -18:04 | 09/03/2020
Dự toán linh hoạt là gì? Trình tự lập dự toán

Dự toán linh hoạt là gì? Trình tự lập dự toán

Dự toán linh hoạt là dự toán được xây dựng dựa trên một phạm vi hoạt động thay vì một mức hoạt động.
Kiến thức Kinh tế -10:22 | 03/03/2020
Dự báo tiêu thụ (Forecast consumption) là gì? Các phương pháp dự báo

Dự báo tiêu thụ (Forecast consumption) là gì? Các phương pháp dự báo

Dự báo tiêu thụ (tiếng Anh: Forecast consumption) chỉ là dự báo bằng các kĩ thuật khả năng tiêu thụ của doanh nghiệp trong tương lai.
Kiến thức Kinh tế -09:48 | 03/03/2020
Dự toán tổng thể doanh nghiệp là gì? Ý nghĩa và nội dung

Dự toán tổng thể doanh nghiệp là gì? Ý nghĩa và nội dung

Dự toán tổng thể doanh nghiệp là dự toán thể hiện mục tiêu của tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp, như bán hàng, sản xuất, nghiên cứu, marketing, dịch vụ khách hàng, tài chính...
Kiến thức Kinh tế -09:28 | 03/03/2020
Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp (Direct costing) là gì? Cách tính

Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp (Direct costing) là gì? Cách tính

Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp (tiếng Anh: Direct costing) là phương pháp mà theo đó, chỉ có các chi phí sản xuất biến đổi liên quan đến sản xuất sản phẩm tại phân xưởng, nơi sản xuất được tính vào giá thành sản phẩm hoàn thành.
Kiến thức Kinh tế -09:08 | 03/03/2020
Sản lượng tương đương là gì? Công thức tính

Sản lượng tương đương là gì? Công thức tính

Sản lượng tương đương được hiểu là sản lượng đáng lẽ được sản xuất ra trong kì nếu tất cả mọi kết quả đạt được của phân xưởng đều là sản phẩm hoàn thành của phân xưởng đó.
Kiến thức Kinh tế -17:23 | 02/03/2020
Đối tượng tính giá thành trong kế toán quản trị là gì? Xác định đối tượng

Đối tượng tính giá thành trong kế toán quản trị là gì? Xác định đối tượng

Đối tượng tính giá thành là kết quả của quá trình sản xuất hoặc quá trình cung cấp dịch vụ cần được tính giá thành để phục vụ các yêu cầu của quản lí.
Kiến thức Kinh tế -16:40 | 02/03/2020
Đối tượng tập hợp chi phí trong kế toán quản trị là gì?

Đối tượng tập hợp chi phí trong kế toán quản trị là gì?

Đối tượng tập hợp chi phí là phạm vi được xác định trước để tập hợp chi phí. Xác định đối tượng tập hợp chi phí thực chất là xác định giới hạn các bộ phận chịu chi phí hoặc các đối tượng chịu chi phí làm cơ sở cho việc tính giá thành.
Kiến thức Kinh tế -16:26 | 02/03/2020
Cách ứng xử của chi phí (Cost behavior) là gì? Phân loại

Cách ứng xử của chi phí (Cost behavior) là gì? Phân loại

Cách ứng xử của chi phí (tiếng Anh: Cost behavior) là thuật ngữ để biểu thị sự thay đổi của chi phí tương ứng với các mức độ hoạt động đạt được.
Kiến thức Kinh tế -15:53 | 02/03/2020
Trách nhiệm giải trình (Accountability) là gì? Những điều cần lưu ý

Trách nhiệm giải trình (Accountability) là gì? Những điều cần lưu ý

Trách nhiệm giải trình (tiếng Anh: Accountability) là khi một cá nhân hoặc bộ phận phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện một chức năng cụ thể.
Kiến thức Kinh tế -11:12 | 25/02/2020
Phí nghĩa vụ nợ dài hạn hoãn lại (Deferred Long-Term Liability Charges) là gì? Đặc điểm

Phí nghĩa vụ nợ dài hạn hoãn lại (Deferred Long-Term Liability Charges) là gì? Đặc điểm

Phí nghĩa vụ nợ dài hạn hoãn lại (tiếng Anh: Deferred Long-Term Liability Charges) là các khoản nợ trong tương lai mà công ty không phải trả trong kì kế toán hiện tại ví dụ như các nghĩa vụ nợ thuế hoãn lại.
Kiến thức Kinh tế -08:59 | 24/02/2020
Chi phí đã phân phối (Applied Cost) là gì? Các nội dung liên quan đến chi phí đã phân phối

Chi phí đã phân phối (Applied Cost) là gì? Các nội dung liên quan đến chi phí đã phân phối

Chi phí đã phân phối (tiếng Anh: Applied Cost) là một thuật ngữ được sử dụng trong kế toán chi phí để biểu thị chi phí được gán cho một sản phẩm nào đó, nó có thể khác với chi phí thực tế.
Kiến thức Kinh tế -11:38 | 21/02/2020
Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận (Cost Volume Profit Analysis - CVP) là gì?

Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận (Cost Volume Profit Analysis - CVP) là gì?

Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận (tiếng Anh: Cost Volume Profit Analysis - CVP) là một công cụ rất hữu dụng giúp cho các nhà quản lí hiểu được các mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận.
Kiến thức Kinh tế -11:23 | 20/02/2020
Nguyên giá tài sản cố định là gì? Cách xác định nguyên giá

Nguyên giá tài sản cố định là gì? Cách xác định nguyên giá

Nguyên giá tài sản cố định là giá trị ban đầu (giá trị nguyên thuỷ) của tài sản cố định khi nó xuất hiện lần đầu ở doanh nghiệp. Nguyên giá tài sản cố định thể hiện số tiền đã đầu tư vào tài sản cố định.
Kiến thức Kinh tế -11:03 | 20/02/2020
NHNN có nhiều cách để hạ nhiệt tỷ giá, biện pháp nào sẽ được ưu tiên?
Tăng lãi suất, bán USD hoặc hút tiền đồng về là ba giải pháp mà nhà điều hành có thể cân nhắc sử dụng để hạ nhiệt tỷ giá. Tuy nhiên, theo chuyên gia phân tích của Yuanta Việt Nam việc hút bớt tiền đồng sẽ được ưu tiên lựa chọn trong bối cảnh hiện tại.