Doanh nghiệp

Kiểm toán nhấn mạnh khả năng điều chỉnh báo cáo tài chính của ACV do chưa có quyết định quyết toán cổ phần hóa

11:27 | 04/04/2018

Chia sẻ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của ACV chưa bao gồm các điều chỉnh có thể có liên quan đến quyết toán số liệu bàn giao sang công ty cổ phần tại ngày 31/3/2016. 
kiem toan nhan manh kha nang dieu chinh bao cao tai chinh cua acv do chua co quyet dinh quyet toan co phan hoa ACV vẫn chưa quyết thời điểm niêm yết HOSE và kế hoạch phát triển Sân bay Long Thành
kiem toan nhan manh kha nang dieu chinh bao cao tai chinh cua acv do chua co quyet dinh quyet toan co phan hoa BVSC: ‘Dời nhà’ sang HOSE có thể giúp ACV lọt vào danh mục các quỹ đầu tư ETF

Cơ quan kiểm toán Deloitte đưa ra các vấn đề cần nhấn mạnh trong báo cáo kiểm toán năm 2017 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV).

Theo đó, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của ACV chưa bao gồm các điều chỉnh có thể có liên quan đến quyết toán số liệu bàn giao sang công ty cổ phần tại ngày 31/3/2016 do chưa có Quyết định phê duyệt quyết toán cổ pần hóa của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tổng công ty vẫn tiếp tục quản lý, và khai thác các tài sản khu bay và thực hiện công tác duy tu sửa chữa, bảo dưỡng, đầu tư tài sản khu bay từ hoạt động khu bay.

kiem toan nhan manh kha nang dieu chinh bao cao tai chinh cua acv do chua co quyet dinh quyet toan co phan hoa

Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền ban hành quy định hướng dẫn về cơ chế quản lý, khai thác về chế độ hạch toán, kế toán đối với tài sản khu bay, ACV theo dõi riêng các tài sản, chi phí, doanh thu từ các hoạt động quản lý và khai thác khu bay trên các khoản mục phải thu khác và phải trả khác trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2017. Việc điều chỉnh số liệu các khoản liên quan đến hoạt động khu bay (nếu có) sẽ được thực hiện theo quyết định, quy định hướng đãn của các cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan kiểm toán cũng lưu ý đến kiến nghị của Thanh tra Chính phủ ngày 5/1/2018 về các nội dung tiếp tục xử lý, trong đó giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ GTVT kiểm tra, rà soát đề xuất phương án xử lý đối với khoản trích khấu hao tài sản khu bay từ ngày 1/7/2014 đến ngày 31/12/2015.

Hiện, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý việc trích khấu hao tài sản khu bay giai đoạn từ 1/7/2014 đến 31/12/2015 cũng như doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động khu bay từ 1/7/2014 đến 31/12/2017. Theo đó, doanh thu, chi phí hoạt động khu bay được hạch toán riêng, ghi thu, ghi chi và được xử lý đồng thời với việc xây dựng, phê duyệt phương án quản lý, sử dụng tài sản Khu bay của Bộ GTVT.

Hiện nay, ACV đang chờ hướng dẫn chi tiết của cấp có thẩm quyền về vấn đề này.

Năm 2017, báo cáo kiểm toán của ACV ghi nhận doanh thu thuần 13.830 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.122 tỷ đồng. Các số liệu của năm trước (từ ngày 1/4/2016 đến ngày 31/12/2016) được điều chỉnh hồi tố lại liên quan đến chi phí đền bù giải phóng mặt bằng để thực hiện Xây dựng nhà ga T2 Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế tương ứng 10.720 tỷ đồng và 2.886 tỷ đồng.

Đông A