Hàng hóa

Khu vực kinh tế trong nước của Việt Nam nhập siêu 18,26 tỷ USD trong 9 tháng

10:37 | 03/10/2018

Chia sẻ

Tháng 9/2018 ước tính Việt Nam xuất siêu 700 triệu USD. Tính chung 9 tháng năm nay tiếp tục xuất siêu 5,39 tỷ USD. Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18,26 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 23,65 tỷ USD.

khu vuc kinh te trong nuoc cua viet nam nhap sieu 1826 ty usd trong 9 thang

Tình hình xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2018

Theo Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018 của Tổng Cục thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 9 ước tính đạt 20,50 tỷ USD, giảm 12,7% so với tháng trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,39 tỷ USD, giảm 16,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 15,11 tỷ USD, giảm 11,3%.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý III/2018 ước tính đạt 64,73 tỷ USD, tăng 10,4% so với quý trước và tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Quý III năm nay có 12 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 80% tổng kim ngạch xuất khẩu

Tính chung 9 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 178,91 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 51,07 tỷ USD, tăng 17,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 127,84 tỷ USD (chiếm 71,5% tổng kim ngạch xuất khẩu), tăng 14,6%. Loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 9 tháng tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 9 tháng có 26 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 90,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, có 5 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 58,2%.

Báo cáo Hàng hóa xuất khẩu tháng 9 và 9 tháng năm 2018: Tong_cuc_thong_ke_-_Hang_hoa_Xuat_khau_9_thang_2018.pdf

Báo cáo Hàng hóa xuất khẩu các quý năm 2018: Tong_cuc_thong_ke_-_Hang_hoa_Xuat_khau_quy_III_2018.pdf

Tình hình xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2018

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 9 ước tính đạt 19,80 tỷ USD, giảm 7% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,40 tỷ USD, giảm 6,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 12,40 tỷ USD, giảm 7,4%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu quý III/2018 ước tính đạt 62,70 tỷ USD, tăng 8,2% so với quý trước và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017. Quý III năm nay có 14 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 74,8% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung 9 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 173,52 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 69,34 tỷ USD, tăng 11,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 104,18 tỷ USD, tăng 11,9%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 9 tháng tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 9 tháng năm nay có 30 mặt hàng ước tính kim ngạch nhập khẩu đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 87,5% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó có 3 mặt hàng trên 10 tỷ USD, chiếm 38,5% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Báo cáo Hàng hóa nhập khẩu tháng 9 và 9 tháng năm 2018: Tong_cuc_thong_ke_-_Hang_hoa_Nhap_khau_9_thang_2018.pdf

Báo cáo Hàng hóa nhập khẩu các quý năm 2018: Tong_cuc_thong_ke_-_Hang_hoa_Nhap_khau_quy_III_2018.pdf

Tình hình xuất nhập khẩu dịch vụ 9 tháng đầu năm 2018

Trong quý III/2018, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ đạt 3,6 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2017 (quý II tăng 15,6%).

Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ trong quý III đạt 4,9 tỷ USD, tăng 10,1% (quý II tăng 7,5%).

Tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước tính đạt 11,1 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ 9 tháng ước tính đạt 13,8 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, nhập siêu dịch vụ trong 9 tháng là 2,7 tỷ USD, bằng 24,2% kim ngạch xuất khẩu dịch vụ.

Báo cáo Xuất, nhập khẩu dịch vụ: Tong_cuc_thong_ke_-_Xuat_Nhap_khau_dich_vu_9_thang_2018.pdf

Xem thêm

Ánh Dương

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

CHỌN