|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khu vực FDI chiếm 70% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước

22:09 | 02/11/2021
Chia sẻ
10 tháng đầu năm, khu vực FDI có trị giá xuất nhập khẩu ước đạt gần 374 tỷ USD, chiếm 70% kim ngạch thương mại của cả nước và tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 10, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 53,5 tỷ USD, giảm nhẹ so với tháng trước.

Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 27,3 tỷ USD, tăng 1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 26,2 tỷ USD, giảm 2%.

Lũy kế 10 tháng năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 537 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó tổng trị giá xuất khẩu là 268 tỷ USD, tăng 16,6% và tổng trị giá nhập khẩu khoảng 269 tỷ USD, tăng 28%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 10 ước tính thặng dư 1,1 tỷ USD. Tuy nhiên, lũy kế trong 10 tháng năm, Việt Nam vẫn nhập siêu gần 1,5 tỷ USD, trái ngược với con số xuất siêu 19,6 tỷ USD của 10 tháng năm 2020.

Khu vực FDI chiếm 70% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước - Ảnh 1.

Số liệu: Tổng cục Hải quan, Biểu đồ: Hoàng Anh.

Trong tháng 10, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có tổng trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 37,8 tỷ USD, giảm nhẹ so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu ước 20,2 tỷ USD, tăng 2% so với tháng trước; nhập khẩu là 17,6 tỷ USD, giảm 4%.

Lũy kế trong 10 tháng đầu năm, khu vực FDI có trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 374 tỷ USD, chiếm 70% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước và tăng 25 % so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp FDI ước đạt 197 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020 và trị giá nhập khẩu ước 177 tỷ USD, tăng 31%.

Hoàng Anh

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Đã gọi là nhà ở xã hội thì giá bán phải do Nhà nước duyệt
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng quy định Nhà nước quyết định giá bán nhà ở xã hội thì mới bán đúng đối tượng, cho thuê đúng đối tượng, nếu không sẽ thành nhà ở thương mại.