Doanh nghiệp

Ít nhất 1.700 tỉ đồng sẽ chảy về túi Cao su Phước Hòa từ dự án KCN VSIP III

18:16 | 30/09/2019

Chia sẻ

Trong đó, tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cây cao su do thanh lí sớm là 898,3 tỉ đồng và lợi nhuận phân chia từ dự án tối thiểu 829,2 tỉ đồng.

CTCP Cao su Phước Hòa (Mã: PHR) vừa công bố thông tin về việc kí hợp đồng với Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp (KCN) Việt Nam Singapore (VSIP) để thực hiện bồi thường và hỗ trợ thiệt hại khi Phước Hòa bàn giao 691 ha cho VSIP thực hiện dự án KCN VSIP III.

Theo đó, VSIP bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cây cao su do thanh lí sớm với giá bình quân 1,3 tỉ đồng/ha, tương ứng tổng giá trị 898,3 tỉ đồng. Số tiền này dự kiến chi trả trong hai năm 2019 và 2020, bắt đầu từ tháng 9/2019.

Về phương án phân chia lợi nhuận từ dự án, Phước Hòa được chia 20% lợi nhuận từ hoạt động cho thuê đất.

Trong mọi trường hợp, lợi nhuận VSIP chia cho Phước Hòa sẽ không thấp hơn 1,2 tỉ đồng/ha (tính trên diện tích đất 691 ha), tức tổng giá trị không thấp hơn 829,2 tỉ đồng. Số tiền này sẽ được chia cho Phước Hòa theo tiến độ cho thuê đất.

Ngoài ra, VSIP cũng trả tiền đền bù cho Phước Hòa đối với tài sản khác trên đất (bao gồm đường giao thông, mương, cống, vật kiến trúc, ...) theo phương án đền bù được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt.

Bên cạnh hợp đồng cho thuê đất, Phước Hòa và VSIP đang thống nhất những điều khoản cuối cùng để kí hợp đồng hợp tác kinh doanh, trong đó Phước Hòa sẽ góp 20% vốn điều lệ vào dự án VSIP III và được chia lợi nhuận theo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của toàn bộ dự án.

Trước đó, ngày 11/9, Phước Hòa cũng cho biết việc hợp tác thực hiện các dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II và KCN Tân Lập I đang diễn ra theo đúng tiến độ.

Đối với dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II, UBND tỉnh Bình Dương đã có thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án; Trung tâm phát triển quĩ đất tỉnh Bình Dương cũng đã kí quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Cùng với đó, Phước Hòa và CTCP KCN Nam Tân Uyên (Mã: NTC) đang rà soát các điều khoản để kí kết hợp đồng bồi thường và hỗ trợ thiệt hại để triển khai dự án ngay trong tháng 9. Mức bồi thường thiệt hại vẫn như phương án đã công bố là 2,5 tỉ đồng/ha.

Đối với dự án KCN Tân Lập I, công ty đang phối hợp cùng đối tác và đơn vị tư vấn thực hiện lập dự án đầu tư, qui hoạch, báo cáo đánh giá tác động môi trường để trình Chính phủ và các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án. Dự này này dự kiến được triển khai từ đầu năm 2020.

Sơn Tùng