|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

HoSE đưa 7 mã cổ phiếu vào diện kiểm soát

10:39 | 07/05/2023
Chia sẻ
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa đưa 7 mã cổ phiếu vào diện kiểm soát.

Bảng giá chứng khoán được cập nhật thường xuyên tại sàn HoSE. Ảnh: Hứa Chung - TTXVN

1. HoSE đưa cổ phiếu ABS của CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/5.

Cổ phiếu ABS bị vào diện kiểm soát do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

2. HoSE đưa cổ phiếu HPX của CTCP Đầu tư Hải Phát từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/5.

Cổ phiếu HPX bị vào diện kiểm soát do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

3. HoSE đưa cổ phiếu TGG của CTCP The Golden Group từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/5.

Cổ phiếu TGG bị vào diện kiểm soát là do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

4. HoSE đưa cổ phiếu LDG của CTCP Đầu Tư LDG từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/5.

Cổ phiếu LDG bị vào diện kiểm soát do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

5. HoSE đưa cổ phiếu AGM của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/5.

Cổ phiếu AGM bị vào diện kiểm soát do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

6. HoSE đưa cổ phiếu TVB của CTCP Chứng khoán Trí Việt từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/5.

Cổ phiếu TVB bị vào diện kiểm soát do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

7. HoSE đưa cổ phiếu IBC của CTCP Đầu tư Apax Holdings từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 11/5.

Cổ phiếu IBC bị vào diện cảnh báo sang diện kiểm soát do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 38 Quy chế Niêm yết và Giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

A.N