|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hoạt động cho thuê đất phát triển, Long Hậu báo lãi quí II tăng 81%

18:41 | 21/07/2020
Chia sẻ
Trong quí II và 6 tháng đầu năm, Long Hậu ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng chủ yếu nhờ cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn theo yêu cầu.

CTCP Long Hậu (Mã: LHG) vừa công bố BCTC hợp nhất quí II/2020 với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quí đạt 181 tỉ đồng, tăng 68% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 43 tỉ đồng, tăng 80% so với cùng kì.

Trong cơ cấu doanh thu của LHG, chiếm tỉ trọng lớn nhất là doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây dựng sẵn theo yêu cầu với hơn 126 tỉ đồng (69%), tăng 108% so với cùng kì. 

Ngoài ra, doanh thu cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú ghi nhận hơn 30 tỉ đồng, chiếm 16%; doanh thu hoạt động khác ghi nhận hơn 24 tỉ đồng, chiếm 13% tổng doanh thu thuần.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Long Hậu ghi nhận doanh thu thuần 387 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 107 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 38% và 35% so với cùng kì năm ngoái.  

Như vậy, so với kế hoạch đề ra, Long Hậu đã thực hiện được 42% mục tiêu doanh thu và 87% mục tiêu lợi nhuận.

Kết quả tăng trưởng này chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi là cho chủ yếu nhờ cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn theo yêu cầu. Theo định hướng của công ty định, tỉ trọng doanh thu mảng này sẽ tiếp tục tăng trong năm nay.

Tính đến ngày 30/06/2020, tổng tài sản LHG ghi nhận 2.552 tỉ đồng, tăng 4% so với đầu kì. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm từ 125 tỉ đồng đầu kì về 104 tỉ đồng.

Doanh thu cho thuê nhà xưởng tăng mạnh, Long Hậu báo lãi quí II tăng 81% - Ảnh 1.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quí II/2020 Long Hậu)

Trong cơ cấu tài sản của Long Hậu, khoản mục hàng tồn kho ghi nhận 541 tỉ đồng (chiếm 21%), các khoản phải thu ghi nhận 381 tỉ đồng (chiếm 14%). Ngoài ra, doanh nghiệp có 203 tỉ đồng đầu tư tài chính dài hạn và 531 tỉ đồng đầu tư bất động sản.

Phần lớn hàng tồn kho của doanh nghiệp là chi phí đầu tư khu công nghiệp, khu dân cư với 535 tỉ đồng. Trong đó, dự án chiếm giá trị lớn nhất là khu công nghiệp Long Hậu (520 tỉ đồng), còn lại là các khu dân cư.

Tính đến cuối kì, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 13% lên hơn gần 1.361 tỉ đồng. Trong đó, hơn 196 tỉ đồng là nợ vay.

Hà Lê