Doanh nghiệp

Hòa Phát vay những ai gần 35.000 tỉ đồng? Lãi suất bao nhiêu và bảo đảm bằng gì?

17:17 | 29/08/2019

Chia sẻ

Chủ nợ lớn nhất của Hòa Phát tại ngày cuối quí II là VietinBank với dư nợ xấp xỉ 8.000 tỉ đồng. Tài sản bảo đảm chủ yếu của "đại gia thép" này là các dự án xây dựng cơ bản dở dang, ngoài ra còn có hàng tồn kho, tài sản cố định, ...

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 đã soát xét.

Theo báo cáo này, doanh thu thuần của Hòa Phát trong nửa đầu năm nay là 30.596 tỉ đồng, tăng 536 tỉ đồng so với trước soát xét. Giá vốn hàng bán của Hòa Phát cũng tăng 536 tỉ đồng lên 24.948 tỉ đồng.

Do vậy, lợi nhuận gộp của công ty không đổi ở mức 5.648 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng giữ nguyên ở 3.860 tỉ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, giá trị các khoản phải thu ngắn hạn giảm 728 tỉ đồng sau soát xét, còn 4.121 tỉ đồng. Ngược lại, tài sản dở dang dài hạn tăng 727 tỉ đồng sau soát xét lên mức 48.019 tỉ đồng. Tổng tài sản tại ngày 30/6 gần như không đổi ở 93.019 tỉ đồng.

Khối nợ gần 35.000 tỉ đồng

Giá trị vay ngắn hạn và vay dài hạn tại ngày cuối tháng 6 lần lượt là 14.012 tỉ đồng và 20.526 tỉ đồng. Tổng giá trị vay là 34.538 tỉ đồng, chiếm gần 71% nợ phải trả và 37% tổng nguồn vốn.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quí II (chưa soát xét), Hòa Phát không thuyết minh cụ thể về các khoản mục này.

Theo báo cáo soát xét vừa công bố, số dư vay ngắn hạn bao gồm 11.380 tỉ đồng bằng VND, 2.334 tỉ đồng bằng USD và hơn 27 tỉ đồng bằng JPY (yên Nhật).

Trong số này, các khoản vay ngắn hạn trị giá 8.297 tỉ đồng bằng VND và 1.535 tỉ đồng bằng USD được đảm bảo bằng tài sản của công ty hoặc sở hữu của một số thành viên HĐQT. Các khoản vay ngắn hạn còn lại không được bảo đảm.

(Theo công bố thông tin hồi đầu tháng 5 năm nay, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long đã quyết định dùng 100 triệu cổ phiếu HPG trị giá vào thời điểm đó khoảng 3.300 tỉ đồng để bảo lãnh cho một công ty con của Tập đoàn Hòa Phát vay 1.700 tỉ đồng từ ngân hàng Vietcombank.)

Về lãi suất, các khoản vay ngắn hạn  bằng VND chịu lãi suất từ 3,4% đến 6,61% mỗi năm; các khoản vay bằng USD chịu lãi suất 2,9% - 4,1% mỗi năm và các khoản vay bằng JPY chịu lãi suất 1,3% mỗi năm.

Tổng giá trị các khoản vay dài hạn tại ngày 30/6 là 20.526 tỉ đồng, trong đó các ngân hàng cho vay 19.905 tỉ đồng, cá nhân cho vay 600 tỉ đồng và quĩ bảo vệ môi trường cho vay 21,5 tỉ đồng.

Chủ nợ dài hạn lớn nhất của Hòa Phát là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) với dư nợ 7.997 tỉ đồng, kế đến là Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VietcomBank) với 6.099 tỉ đồng; ngân hàng nước ngoài BNP Paribas là nhà băng duy nhất cho Hòa Phát vay dài hạn bằng USD với dư nợ qui đổi 4.670 tỉ đồng.

HPG long term

Các chủ nợ dài hạn của Hòa Phát tại ngày 30/6 và 1/1/2019. Nguồn: Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm.

Các khoản vay dài hạn bằng VND chịu lãi suất từ 2,6% đến 11% một năm. Khoản vay dài hạn bằng USD chịu lãi suất Libor + biên độ 2,05% mỗi năm.

Các khoản vay dài hạn tại VietinBank, Vietcombank và ANZ được đảm bảo bằng một số hàng tồn kho, tài sản cố định hữu hình, xây dựng cơ bản dở dang của một số dự án thuộc Tập đoàn Hòa Phát.

Khoản vay VND từ ngân hàng HSBC trị giá 884 tỉ đồng được bảo lãnh bởi một công ty con trong Tập đoàn.

Các tài sản được Hòa Phát sử dụng làm tài sản bảo đảm tại ngày 30/6 là tiền và tương đương tiền (3 tỉ đồng), chi phí trả trước dài hạn (30 tỉ đồng), tài sản cố định hữu hình (3.232 tỉ đồng), hàng tồn kho (3.515 tỉ đồng), công trình xây dựng cơ bản dở dang (40.237 tỉ đồng).

HPG colateral

Giá trị tài sản Hòa Phát dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại ngày 1/1 và 30/6/2019. Nguồn: Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm.

Theo Hòa Phát, tại ngày 30/6 công ty đang có 6.952 tỉ đồng tài sản tài chính hưởng lãi suất cố định, 29.586 tỉ đồng nợ phải trả với lãi suất cố định và 4.683 tỉ đồng nợ phải trả với lãi suất thả nổi. 

Theo tính toán của công ty, mỗi thay đổi 100 điểm cơ bản (1 điểm %) của lãi suất sẽ làm tăng hoặc giảm 22,4 tỉ đồng lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất, giả sử các biến số khác như tỷ giá hối đoái không thay đổi.

Kiên Dương