|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hòa Phát lên kế hoạch lợi nhuận 25.000 – 30.000 tỷ đồng, thấp hơn thực hiện năm 2021

15:53 | 29/04/2022
Chia sẻ
Tập đoàn Hòa Phát dự kiến doanh thu sẽ lên đỉnh mới 160.000 tỷ đồng nhưng lãi sau thuế sẽ đi xuống đáng kể.

Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu cao kỷ lục.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) ngày 28/4 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu hợp nhất dự kiến 160.000 tỷ đồng, tăng gần 7% so với thực hiện năm ngoái. Biểu đồ bên trên cho thấy đây là mục tiêu doanh thu cao chưa từng thấy trong lịch sử Hòa Phát. Lợi nhuận sau thuế phấn đấu đạt 25.000 – 30.000 tỷ đồng, thấp hơn 13-28% so với kết quả năm 2021.

Quý I vừa qua, Hòa Phát ghi nhận doanh thu khoảng 44.400 tỷ và lãi sau thuế 8.200 tỷ, tức là đã thực hiện khoảng 28% mục tiêu doanh thu và 27% kế hoạch lợi nhuận

HĐQT Hòa Phát ngày 28/4 cũng thông qua phương án trích lập các quỹ từ khối lợi nhuận sau thuế 34.521 tỷ đồng của năm 2021.

Cụ thể, quỹ đầu tư phát triển 5 tỷ đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi (3% lợi nhuận) 1.036 tỷ đồng, thù lao Hội đồng quản trị (0,5% lợi nhuận) 172 tỷ đồng và quỹ khen thưởng Ban Điều hành (3% phần lợi nhuận vượt kế hoạch) 496 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ là 32.812 tỷ đồng.  

Hòa Phát dự kiến lợi nhuận năm 2022 sẽ thấp hơn năm 2021.

Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào tháng 4/2021 của Hòa Phát đã phê duyệt phương án dự kiến trích lập các quỹ. Trong đó, quỹ thù lao Hội đồng quản trị trích tối đa 0,6% lợi nhuận sau thuế, quỹ khen thưởng Ban Điều hành trích tối đa 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất cả năm là 18.000 tỷ đồng. Thống kê bên trên cho thấy tập đoàn của Chủ tịch Trần Đình Long đã vượt xa mục tiêu khi ghi nhận lãi sau thuế 34.521 tỷ đồng. Phần lợi nhuận vượt kế hoạch là 16.521 tỷ đồng. 

Tính theo công thức đã được đại hội cổ đông 2021 thông qua, quỹ thù lao HĐQT trong năm 2021 tối đa là 207 tỷ đồng (=0,6% x lãi sau thuế 34.521 tỷ) và quỹ khen thưởng Ban Điều hành tối đa là 826 tỷ đồng (= 5% x phần lợi nhuận vượt kế hoạch 16.521 tỷ). Tổng hai khoản thù lao và khen thưởng là hơn 1.000 tỷ.

Theo nghị quyết HĐQT mới được công bố, ban lãnh đạo Hòa Phát trích lập các quỹ thù lao và khen thưởng thấp hơn mức tối đa mà đại hội cổ đông 2021 đã phê duyệt. Quỹ thù lao HĐQT là 0,5% lãi sau thuế thay vì 0,6%, quỹ khen thưởng Ban Điều hành là 3% phần lãi vượt kế hoạch thay vì mức 5%.

Đức Quyền