|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Hạn ngạch gạo hồi lại do hủy tờ khai hải quan tăng lên hơn 54.400 tấn

10:19 | 28/04/2020
Chia sẻ
Sau khi công bố hơn 53.300 tấn gạo trong hạn ngạch tháng 4/2020 bị hủy tờ khai hải quan, thông báo mới nhất của Tổng cục hải quan cho biết số lượng này tăng thêm 100 tấn, lên hơn 54.400 tấn.

Đêm 27/4, Tổng cục Hải quan tiếp tục gửi văn bản hỏa tốc 2722/TCHQ-GSQL đến Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội Lương thực Việt Nam; các doanh nghiệp xuất khẩu gạo và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cập nhật số liệu về hạn ngạch hồi lại từ việc hủy tờ khai xuất khẩu gạo.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã cập nhật số liệu đến 22h30 ngày 27/4/2020, hạn ngạch hồi lại từ việc hủy tờ khai là 53.421 tấn, tăng 100 tấn; hạn ngạch hồi lại từ nếp (do thống kê thiếu lượng nếp) là 12.292,49 tấn.

Trước đó, tại công văn 2720/TCHQ-GSQL, Tổng cục Hải quan thông báo, theo thống kê của cơ quan hải quan đến 9h00 ngày 27/4/2020, lượng gạo của các tờ khai bị hủy là 53.321 tấn và tiếp tục được cập nhật đến 0h00’ ngày 28/4/2020.

Tổng cục Hải quan cho hay, theo Quyết định số 1106/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương, lượng hàng hóa không xuất khẩu sẽ được cộng trở lại số lượng hạn ngạch gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4/2020 là 400.000 tấn.

Theo công văn số 2368/TCHQ-GSQL ngày 24/4 Tổng cục Hải quan đã thiết lập trên Hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp thực hiện việc đăng kí tờ khai hải quan đối với lượng hạn ngạch xuất khẩu gạo được hồi lại của tháng 4/2020 từ các tờ khai bị hủy nêu trên từ 0 giờ ngày 28/4.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn để thực hiện.

Hạn ngạch gạo hồi lại do hủy tờ khai hải quan tăng lên hơn 54.400 tấn - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình website của Tổng cục Hải quan.

Tại cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, số liệu cập nhật lượng gạo thực xuất tính đến 10h15 ngày 27/4 là hơn 235.159 tấn trong tổng số 399.999.73 tấn đã đăng kí tờ khai thành công. Số liệu này được cơ quan hải quan cập nhật 60 phút/lần trên hệ thống.

Trước đó, qui định tại công văn số 2638/TCHQ-GSQL ngày 24/04 của Tổng cục Hải quan liên quan đến tờ khai hải quan đã được đăng ký trong hạn ngạch 400.000 tấn, nhưng quá 15 ngày kể từ ngày đăng kí tờ khai hải quan, doanh nghiệp không xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra sẽ bị hủy tời khai theo qui định tại điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ tài chính, Tổng cục hải quan.

Trên cở sở lượng hàng hóa của tờ khai bị hủy, Tổng cục hải quan sẽ cộng trả lại hạn ngạch xuất khẩu trong tháng 4. 

Tổng cục hải quan thiết lập trên hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp thực hiện việc đăng kí tờ khai hải quan đối với lượng hạn ngạch xuất khẩu gạo được hồi lại của tháng 4/2020 từ các tờ khai bị hủy trên từ 0 giờ ngày 28/4/2020.

Như Huỳnh