Doanh nghiệp

HAGL Agrico giải trình khoản lỗ gần trăm tỉ: Chuối chưa đến kì thu hoạch

10:57 | 03/05/2019

Chia sẻ

Theo HAGL Agrico, nguyên nhân chủ yếu khiến doanh thu và lợi nhuận sụt giảm trong quí vừa qua là nhiều diện tích chuối chưa đến kì thu hoạch.

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – Mã: HNG) vừa công bố giải trình về biến động lợi nhuận trong quí vừa qua.

Cụ thể, trong quí  I/2019 công ty đạt lợi nhuận gộp 96 tỉ đồng, lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 247 tỉ đồng, lãi khác 157 tỉ đồng, lỗ trước thuế và sau thuế lần lượt 90 tỉ đồng và 99 tỉ đồng. Trong khi đó, cùng kì năm ngoái công ty vẫn có lãi sau thuế 22 tỉ đồng.

Theo bản giải trình của HAGL Agrico do Tổng Giám đốc Võ Thị Mỹ Hạnh kí, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quí I giảm 218 tỉ đồng, tương ứng giảm 39% so với cùng kì năm ngoái, nguyên nhân chủ yếu do phần lớn diện tích chuối trồng chưa đến kì thu hoạch trong quí I/2019.

Doanh thu bán ớt giảm 53 tỉ đồng so với cùng kì, nguyên nhân do diện tích trồng ớt giảm.

Doanh thu bán hàng hóa giảm 46 tỉ đồng do cùng kì năm ngoái công ty có nguồn thu phụ phẩm từ hoạt động chăn nuôi mà năm nay không có.

Doanh thu bán mủ cao su tăng 63 tỉ đồng chủ yếu do sản lượng thu hoạch tăng

Doanh thu bất động sản bằng 0 (trong khi cùng kì năm ngoái đạt 8 tỉ đồng) do công ty đã bán hết căn hộ từ năm 2018.

Chỉ tiêu

Quí I/2019

Quí I/2018

Chênh lệch

Tăng/giảm %

Doanh thu thuần

340

558,8

-218,8

-39%

   Bán trái cây

179,5

354

-174,5

-49%

   Bán mủ cao su

101,5

38,4

63,1

164%

   Bán ớt

39

92,7

-53,7

-58%

   Bán sản phẩm, hàng hóa, phụ phẩm

18

64,3

-46,3

-72%

   Cung cấp dịch vụ khác

1,8

1,6

0,2

13%

   Bất động sản

0

7,7

-7,7

-100%

Giá vốn hàng bán trong kì giảm 19 tỉ đồng, tương ứng giảm 7% so với cùng kì 2018. Chi phí quản lí doanh nghiệp trong kì tăng 31 tỉ đồng.

Về hoạt động tài chính, doanh thu giảm 130 tỉ đồng chủ yếu do giảm thu nhập lãi cho vay. Chi phí tăng 24 tỉ đồng chủ yếu do tăng chi phí lãi vay.

Thu nhập khác trong kì tăng 188 tỉ đồng chủ yếu do HAGL Agrico hoàn nhập một số khoản dự phòng. Chi phí khác giảm 63 tỉ đồng chủ yếu do chi phí chuyển đổi vườn cây trong kì phát sinh ít hơn.

Trong năm 2019, HAGL Agrico đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.775 tỉ đồng, chiếm 93% doanh thu thuần của cả tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, lợi nhuận trước thuế 103 tỉ đồng, cao hơn 17% số hợp nhất cả tập đoàn. Doanh thu từ chuối ước tính 3.501 tỉ đồng, chiếm 73,3% tổng doanh thu thuần.

Kết thúc quí I, HAGL Agrico đã thực hiện được 7% kế hoạch doanh thu thuần. Trong ba quí còn lại, công ty phải có lãi trước thuế 193 tỉ đồng thì mới hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

Kế hoạch 2019 (tỉ đồng)

HAGL

HAGL

Agrico

Đóng góp của

HAGL Agrico

Doanh thu thuần5.1254.77593%
   Từ cây ăn trái4.4014.30698%
        Chuối3.5453.50199%
        Thanh long575575100%
        Mít12910884%
        Bưởi6565100%
        Xoài5757100%
        Chanh dây3000%
   Cao su469469100%
   Các mảng khác25500%
Lợi nhuận trước thuế88103117%

Y Vân

Theo Kinh tế & Tiêu dùng