|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hà Đô thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 20%

14:35 | 06/11/2021
Chia sẻ
Hà Đô dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20%, tương ứng phát hành thêm hơn 32,7 triệu cổ phiếu mới.
Hà Đô thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 20% - Ảnh 1.

Dự án Hà Đô Centrosa Garden. (Ảnh: hadocharm.com).

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường diễn ra mới đây, HĐQT CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG) đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới. Với 163,63 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ phát hành thêm hơn 32,7 triệu cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 327 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2020. Thời gian dự kiến trong quý IV/2021, sau khi được sự phê duyệt của UBCK Nhà nước.

Bên cạnh đó, HĐQT công ty cũng thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Cụ thể, Hà Đô dự kiến chào bán cổ phiếu ESOP theo tỷ lệ tối đa không vượt quá 1% tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Giá chào bán không thấp hơn mệnh giá.

Đối tượng phát hành là thành viên HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các cán bộ nhân viên khác theo quyết định tại thời điểm phát hành. Số cổ phiếu ESOP mới này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với ông Ngô Xuân Quyền.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên Hà Đô đã thông qua phương án phát hành 30,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 20%. Tuy nhiên, ngày 5/7, doanh nghiệp đã hoàn tất đợt phát hành 9,36 triệu cổ phiếu để thực hiện quyền của 300 chứng quyền của chủ sở hữu. Việc này làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên 163,6 triệu đơn vị. 

Về kết quả kinh doanh quý III, doanh thu thuần của Hà Đô đạt hơn 633 tỷ đồng, giảm gần 25% và so với cùng kỳ và LNST đạt gần 248 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Trong đó, LNST của cổ đông công ty mẹ gần 229 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đem về gần 2.454 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 729 tỷ đồng LNST, lần lượt giảm 36% và 24% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu 9 tháng, doanh thu mảng kinh doanh bất động sản giảm 48% so với cùng kỳ về hơn 1.347 tỷ đồng. Doanh thu xây lắp cũng giảm 73% về hơn 136 tỷ đồng.

Ngược lại, doanh thu cung cấp dịch vụ và cho thuê bất động sản, doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời, doanh thu dịch vụ khách sạn đều ghi nhận tăng so với cùng kỳ.

Năm 2021, Hà Đô đặt kế hoạch kinh doanh đi ngang so với năm 2020. Cụ thể, mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 4.863 tỷ đồng và LNST 1.254 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện được 50% mục tiêu doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Hà Lê