Hàng hóa

Gỡ vướng giải phóng mặt bằng dự án lưới điện cấp bách

14:33 | 16/07/2020

Chia sẻ

Theo tiến độ đường dây (ĐZ) 500 kV đấu nối nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 phải hoàn thành đóng điện trước tháng 9/2020 để nhận điện từ nhà máy vào hệ thống nhưng hiện nay dự án đang gặp những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm báo tiến độ thi công dự án đường dây (ĐZ) 500 kV đấu nối nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, báo Chính phủ đưa tin.

Ông Nguyễn Đức Tuyển, Giám đốc ban Quản lí dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) cho biết hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An dự án đang gặp những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. 

Cụ thể, còn nhiều hộ dân chưa đồng thuận với đơn giá bồi thường, không kí biên bản kiểm đếm và không nhận tiền bồi thường theo các quyết định phê duyệt.

Các hộ dân này đề nghị được tăng đơn giá bồi thường và thu hồi đất ảnh hưởng bởi hành lang tuyến và diện tích đất xen kẹp giữa 2 tuyến ĐZ 500 kV, một số hộ dân xây trại tạm trên đất nông nghiệp khai hoang.

Ngoài ra, nhiều hộ dân có đất rừng sản xuất bị ảnh hưởng chưa đồng ý với kết quả xác nhận nguồn gốc đất nên chưa lập được phương án bồi thường, các hộ dân kiến nghị được xác nhận loại đất theo đất cây lâu năm.

Đặc biệt, tại các khoảng cột 57-59 (tuyến 2) và 60-61 (tuyến 1) hiện nay các đơn vị thi công đang triển khai công tác rải kéo dây để bảo đảm tiến độ theo thời gian đăng ký cắt điện ĐZ 110 kV cấp điện cho Nhà máy Xi măng Tân Thắng. 

Tuy nhiên vẫn còn 3 hộ có nhà xây dựng 2018 trên đất nông nghiệp đang gây cản trở không cho đơn vị thi công kéo dây

Ông Phạm Hồng Phương, Phó tổng giám đốc EVN cho biết dự án ĐZ 500kV đấu nối nhà máy nhiêt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia được CPMB khởi công ngày 9/4/2018, theo tiến độ đồng bộ với tiến độ phát điện của nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 thì dự án phải hoàn thành đóng điện trước tháng 9/2020 để nhận điện từ nhà mày vào hệ thống.

Theo đó, CPMB đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét, chỉ đạo chính quyền thị xã Hoàng Mai giải quyết các hộ dân có nhà xây dựng trên đất nông nghiệp để bảo đảm hành lang an toàn lưới điện.

Đồng thời  tuyên truyền, vận động các hộ dân tạo điều kiện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công kéo dây, xây dựng phương án bảo vệ để thi công kéo dây bảo đảm theo kế hoạch cắt điện ĐZ 110 kV cấp điện cho Nhà máy Xi măng Tân Thắng.

Đối với huyện Quỳnh Lưu, CPMB đề nghị sớm hoàn thiện nguồn gốc đất phê duyệt và phương án bồi thường 19 vị trí móng còn lại và hành lang tuyến để chi trả tiền, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các nhà thầu thi công kéo dây trước ngày trong tháng 7/2020.

Tại huyện Nghĩa Đàn đề nghị vận động các hộ nhận tiền bồi thường theo quyết định phê duyệt và bàn giao mặt bằng thi công đào đúc móng  tại vị trí 89 (tuyến 1) và lắp dựng cột vị trí 88 (tuyến 2).

Đồng thời hoàn thiện thủ tục phê duyệt phương án bồi thường hành lang tuyến cho 70 hộ dân còn lại, trong đó 14 hộ dân có nhà ở ảnh hưởng trong hành lang an toàn, để trả tiền bàn giao mặt bằng thi công kéo dây trước ngày trong tháng 7/2020.

Tại thị xã Thái Hòa đề nghị UBND thị xã sớm hoàn thiện thủ tục phê duyệt phương án bồ thường cho 13 hộ dân có đất, nhà ở và cây cối ảnh hưởng trong hành lang tuyến, để chi trả tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công kéo dây trong 7/2020.

Lãnh đạo CPMB cũng báo cáo một số dự án trong điểm chuẩn bị triển khai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Trong đó có dự án ĐZ 500 kV Vũng Áng 3 - Quỳnh Lập và ĐZ 500 kV nhiệt điện Quỳnh Lập - Thanh Hóa. Dự án ĐZ 500 kV nhiệt điện Vũng Áng 3 – nhiệt điện Quỳnh Lập đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc liên kết ĐZ 500 kV mạch 3.

Đồng thời giúp giảm tải cho tuyến đường dây 500kV mạch 1 và mạch 2, góp phần nâng cao hơn nữa an ninh năng lượng cho hệ thống điện quốc gia.

CPMB kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo Sở ban ngành và Quân Khu IV tập trung hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác thỏa thuận, phê duyệt hướng tuyến để bảo đảm tiến độ dự án.

Tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo UBND các huyện, thi xã tập trung đẩy nhanh thời gian giải quyết các trình tự, thủ tục để phê duyệt phương án bồi thường, sớm giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Ông Hoa nhấn mạnh, trong trường hợp cần thiết để bảo đảm tiến độ thi công, yêu cầu UBND các huyện thị có phương án bảo vệ thi công.

Đối với ĐZ 500 kV Vũng Áng 3 - Quỳnh Lập và ĐZ 500 kV nhiệt điện Quỳnh Lập - Thanh Hóa để nghị các sở, ban, ngành tập trung đẩy nhanh thời gian giải quyết các trình tự, thủ tục sớm tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét quyết định hường tuyến để chủ đầu tư triển khai theo đúng thời gian đã đề ra.

Như Huỳnh