|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giao dịch lớn cổ phiếu DP3, PVI, TV6, CEN, SJE, OPC, DHM, DBC

20:00 | 04/08/2022
Chia sẻ
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu DP3, PVI, TV6, CEN, SJE, OPC, DHM, DBC.

Đăng ký bán ra: SJE, OPC, DHM, DBC

CTCP Sông Đà 11 (Mã: SJE): Bà Trần Thị Hằng, Thành viên BKS thông báo đã bán 409.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 15/7 đến ngày 1/8.

Ông Trần Văn Thao, anh ruột bà Trần Thị Hằng, Thành viên BKS thông báo đã bán 271.100 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 28/7.

CTCP Dược phẩm OPC (Mã: OPC): Bà Đỗ Thụy Như Hà, con dâu ông Trịnh Xuân Vương, Thành viên HĐQT đăng ký bán 100.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 9/8 đến ngày 6/9.

CTCP Thương mại và khai thác khoáng sản Dương Hiếu (Mã: DHM): Ông Dương Hữu Hiếu, Thành viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 1.284.393 cổ phiếu (tương đương 4,09% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 10/8 đến ngày 8/9.

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC): Bà Nguyễn Thị Tân Hòa, con gái bà Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT thông báo đã bán 2 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian giao dịch là ngày 28/7.

Đăng ký mua vào: DP3, PVI, TV6, CEN

CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (Mã: DP3): Ông Nguyễn Đình Khái, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 70.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 8/8 đến ngày 5/9.

CTCP PVI (Mã: PVI): Cổ đông Funderburk Lighthouse Limited thông báo đã mua 202.400 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 29/6 đến ngày 28/7.

CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng (Mã: TV6): Ông ZhangTao, Thành viên BKS đăng ký mua 150.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 8/8 đến ngày 6/9.

CTCP CENCON Việt Nam (Mã: CEN): Bà Trần Thị Hà, Thành viên BKS thông báo đã mua 2 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 1 - 2/8.

Ông Trần Ngọc Sơn, Kế toán trưởng thông báo đã mua 2,1 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 1-2/8.

Ông Lê Văn Bình, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc thông báo đã mua 2.137.073 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 1-2/8.

CTCP Đông Hải Bến Tre (Mã: DHC): Ông Dương Thành Công, Thành viên HĐQT thông báo đã mua 50.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 5/7 đến ngày 3/8.

Ông Dương Thanh Sang, anh ruột ông Dương Thành Công, Thành viên HĐQT đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 9/8 đến ngày 7/9.

CTCP Camimex Group (Mã: CMX): Ông Bùi Đức Cường, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc đăng ký mua 40.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 1/8.

 

Thu Hà

TS. Nguyễn Tú Anh: 'Áp lực lạm phát giảm là cơ hội tốt để nới room tín dụng'
Theo TS. Nguyễn Tú Anh, khi nền kinh tế đang có đà phát triển khá tốt thì cần tận dụng cơ hội để đưa tiền ra đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát đang giảm dần.