|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giao dịch lớn cổ phiếu (15/3): LPB, BDT, SEA, DXP, NHV, KOS, THI, QNS, NLG

19:48 | 15/03/2023
Chia sẻ
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu BDT, SEA, DXP, NHV, LPB, KOS, THI, QNS, NLG.

Đăng ký bán ra: DXP, NHV, LPB, KOS, THI

CTCP Cảng Đoạn Xá (Mã: DXP): Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng BKS đăng ký bán toàn bộ 243.000 cổ phiếu (tương đương 0,82% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 17/3 đến ngày 14/4.

CTCP Đầu tư NHV (Mã: NHV): Ông Lưu Quang Thịnh, Tổng giám đốc đăng ký bán toàn bộ 266.900 cổ phiếu (tương đương 4,87% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 17/3 đến ngày 13/4.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (Mã: LPB): Ông Nguyễn Đức Ứng, anh rể bà Nguyễn Thị Gấm, Phó Tổng giám đốc thông báo đã bán 40.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 9-14/3.

CTCP Kosy (Mã: KOS): Ông Nguyễn Việt Cường thông báo dã bán 5 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 9/3.

CTCP Thiết Bị Điện (Mã: THI): Ông Nguyễn Ngọc Trung, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký bán 82.900 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 20-30/3.

Đăng ký mua vào: QNS, KOS, NLG

CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS): Ông Võ Thành Đàng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thông báo đã mua 73.600 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 16/2 đến ngày 13/3.

CTCP Kosy (Mã: KOS): Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Kosy thông báo đã mua 10 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 9/3.

CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG): Ông Phạm Đình Huy, Giám đốc đăng ký mua 100.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 21/3 đến ngày 19/4.

Cổ đông lớn: BDT, SEA

CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp (Mã: BDT): Ông Ngô Thành Nguyên thông báo đã mua 214.300 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 3/3.

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Mã: SEA): Công ty TNHH Bất động sản Anh Tú thông báo đã bán 800.000 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn ngày 8/3.

Thu Hà

Chuyên gia Hồ Quốc Tuấn chỉ ra ba bài học cho hệ thống ngân hàng Việt Nam sau vụ ngân hàng SVB sụp đổ
TS. Hồ Quốc Tuấn, Giảng viên cao cấp Đại học Bristol, chỉ ra rằng cần phải việc kiểm soát chặt chẽ các ngân hàng, duy trì lãi suất ở mức hợp lý và đề phòng hệ thống tài chính ngầm.