|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

giá thịt bò

Giá cả thị trường hôm nay 26/8: Big C, LOTTE Mart Vietnam, Co.op Food khuyến mãi bò, heo, gà, cá...

Giá cả thị trường hôm nay 26/8: Big C, LOTTE Mart Vietnam, Co.op Food khuyến mãi bò, heo, gà, cá...

Giá cả thị trường hôm nay ngày 26/8 ghi nhận, Big C, LOTTE Mart Vietnam, Co.op Food khuyến mãi bò, heo, gà, cá...Ngoài ra, rau củ quả, nước giặt, bột giặt và giấy các loại cũng được giảm giá.
Hàng hóa -10:10 | 26/08/2021
Giá cả thị trường hôm nay 25/8: LOTTE Mart Vietnam, Co.op Food, King Of Beef có thịt heo, gà, cá, bò giá ưu đãi cùng các combo tiện lợi mùa dịch

Giá cả thị trường hôm nay 25/8: LOTTE Mart Vietnam, Co.op Food, King Of Beef có thịt heo, gà, cá, bò giá ưu đãi cùng các combo tiện lợi mùa dịch

Giá cả thị trường hôm nay ngày 25/8 ghi nhận, LOTTE Mart Vietnam, Co.op Food, King Of Beef có thịt heo, gà, cá, bò giá ưu đãi cùng các loại combo tiện lợi mùa dịch. Bên cạnh đó, rau củ quả, thực phẩm đóng gói và nhu yếu phẩm cũng được giảm giá.
Hàng hóa -09:59 | 25/08/2021
Giá cả thị trường hôm nay 24/8: LOTTE Mart Vietnam, Big C, King Of Beef giảm giá thịt heo, gà, bò, thuỷ hải sản

Giá cả thị trường hôm nay 24/8: LOTTE Mart Vietnam, Big C, King Of Beef giảm giá thịt heo, gà, bò, thuỷ hải sản

Giá cả thị trường hôm nay ngày 24/8 ghi nhận, LOTTE Mart Vietnam, Big C, King Of Beef giảm giá thịt heo, gà, bò, thuỷ hải sản...Ngoài ra, rau củ quả, sản phẩm làm từ sữa, dầu ăn, gia vị cũng được khuyến mãi.
Hàng hóa -09:37 | 24/08/2021
Giá cả thị trường hôm nay 23/4: VinMart, Co.op Food, LOTTE Mart Vietnam khuyến mãi bà, gà, hải sản...

Giá cả thị trường hôm nay 23/4: VinMart, Co.op Food, LOTTE Mart Vietnam khuyến mãi bà, gà, hải sản...

Giá cả thị trường hôm nay ngày 23/4 ghi nhận, VinMart, Co.op Food, LOTTE Mart Vietnam khuyến mãi bà, gà, hải sản...Ngoài ra, rau củ quả, sản phẩm chăm sóc cá nhân, dầu ăn, gia vị cũng được giảm giá.
Hàng hóa -09:32 | 23/08/2021
Giá cả thị trường hôm nay 22/8: King Of Beef, LOTTE Mart Vietnam, Co.op Food có heo, gà, cá giá tốt

Giá cả thị trường hôm nay 22/8: King Of Beef, LOTTE Mart Vietnam, Co.op Food có heo, gà, cá giá tốt

Giá cả thị trường hôm nay ngày 22/8 ghi nhận, King Of Beef, LOTTE Mart Vietnam, Co.op Food có heo, gà, cá giá tốt... Ngoài ra, rau củ quả, thực phẩm đóng gói, các loại bánh cũng được giảm giá.
Hàng hóa -11:19 | 22/08/2021
Giá cả thị trường hôm nay 21/8: LOTTE Mart Vietnam, Co.op Food, VinMart khuyến mãi heo, bò, gà thuỷ hải sản...

Giá cả thị trường hôm nay 21/8: LOTTE Mart Vietnam, Co.op Food, VinMart khuyến mãi heo, bò, gà thuỷ hải sản...

Giá cả thị trường hôm nay ngày 21/8 ghi nhận, LOTTE Mart Vietnam, Co.op Food, VinMart khuyến mãi heo, bò, gà thuỷ hải sản...Bên cạnh đó, rau củ quả, gia vị, dầu ăn, sữa các loại cũng được giảm giá.
Hàng hóa -10:14 | 21/08/2021
Giá cả thị trường hôm nay 20/8: LOTTE Mart Vietnam, King Of Beef, Farmers' Market giảm giá heo, bò, gà, thuỷ hải sản

Giá cả thị trường hôm nay 20/8: LOTTE Mart Vietnam, King Of Beef, Farmers' Market giảm giá heo, bò, gà, thuỷ hải sản

Giá cả thị trường hôm nay ngày 20/8 ghi nhận, LOTTE Mart Vietnam, King Of Beef, Farmers' Market giảm giá heo, bò, gà, thuỷ hải sản...Bên cạnh đó, rau củ quả, thực phẩm đóng gói và đồ gia dụng cũng được khuyến mãi.
Hàng hóa -09:59 | 20/08/2021
Giá cả thị trường hôm nay 19/8: Big C, King Of Beef, LOTTE Mart Vietnam khuyến mãi heo, bò, cá các loại

Giá cả thị trường hôm nay 19/8: Big C, King Of Beef, LOTTE Mart Vietnam khuyến mãi heo, bò, cá các loại

Giá cả thị trường hôm nay ngày 19/8 ghi nhận, Big C, King Of Beef, LOTTE Mart Vietnam khuyến mãi heo, bò, cá các loại...Ngoài ra, rau củ quả, sản phẩm chăm sóc phụ nữ và trẻ em, hoá phẩm vệ sinh nhà cửa cũng được giảm giá.
Hàng hóa -10:04 | 19/08/2021
Giá cả thị trường hôm nay 18/8: LOTTE Mart Vietnam, Big C, King Of Beef lên kệ thịt heo, gà, bò, thuỷ hải sản giá tốt

Giá cả thị trường hôm nay 18/8: LOTTE Mart Vietnam, Big C, King Of Beef lên kệ thịt heo, gà, bò, thuỷ hải sản giá tốt

Giá cả thị trường hôm nay ngày 18/8 ghi nhận, LOTTE Mart Vietnam, Big C, King Of Beef lên kệ thịt heo, gà, bò, thuỷ hải sản giá tốt. Bên cạnh đó, rau củ quả, đồ gia dụng, thực phẩm đóng gói và gạo cũng được giảm giá.
Hàng hóa -10:17 | 18/08/2021
Giá cả thị trường hôm nay 17/8: LOTTE Mart Vietnam, Co.op Food, Farmers' Market lên kệ thuỷ hải sản, heo, bò, gà giá tốt

Giá cả thị trường hôm nay 17/8: LOTTE Mart Vietnam, Co.op Food, Farmers' Market lên kệ thuỷ hải sản, heo, bò, gà giá tốt

Giá cả thị trường hôm nay ngày 17/8 ghi nhận, LOTTE Mart Vietnam, Co.op Food, Farmers' Market lên kệ thuỷ hải sản, heo, bò, gà giá tốt...Ngoài ra, rau củ quả, bánh các loại và dụng cụ học tập cũng được giảm giá.
Hàng hóa -09:50 | 17/08/2021
Giá cả thị trường hôm nay 16/8: LOTTE Mart Vietnam, King Of Beef, Farmers' Market giảm giá heo, bò, gà, thuỷ hải sản

Giá cả thị trường hôm nay 16/8: LOTTE Mart Vietnam, King Of Beef, Farmers' Market giảm giá heo, bò, gà, thuỷ hải sản

Giá cả thị trường hôm nay ngày 16/8 ghi nhận, LOTTE Mart Vietnam, King Of Beef, Farmers' Market giảm giá heo, bò, gà, thuỷ hải sản...Ngoài ra, rau củ quả, thực phẩm đóng gói và sữa các loại cũng được khuyến mãi.
Hàng hóa -09:59 | 16/08/2021
Giá cả thị trường hôm nay 15/8, LOTTE Mart Vietnam, Farmers' Market, Big C khuyến mãi heo, gà, thuỷ hải sản

Giá cả thị trường hôm nay 15/8, LOTTE Mart Vietnam, Farmers' Market, Big C khuyến mãi heo, gà, thuỷ hải sản

Giá cả thị trường hôm nay ngày 15/8 ghi nhận, LOTTE Mart Vietnam, Farmers' Market, Big C khuyến mãi heo, gà, thuỷ hải sản...Ngoài ra, rau củ quả, dầu ăn, gia vị, thực phẩm đóng gói cũng được giảm giá.
Hàng hóa -09:29 | 15/08/2021
Giá cả thị trường hôm nay 14/8: LOTTE Mart Vietnam, Co.op Food, Farmers' Market đồng loạt lên kệ thịt heo, bò, gà, cá giá tốt

Giá cả thị trường hôm nay 14/8: LOTTE Mart Vietnam, Co.op Food, Farmers' Market đồng loạt lên kệ thịt heo, bò, gà, cá giá tốt

Giá cả thị trường hôm nay ngày 14/8 ghi nhận, LOTTE Mart Vietnam, Co.op Food, Farmers' Market đồng loạt lên kệ thịt heo, bò, gà, cá giá tốt...Ngoài ra, rau củ quả, hoá phẩm, gạo, bún, mì...cũng được khuyến mãi.
Hàng hóa -09:33 | 14/08/2021
Giá cả thị trường hôm nay 13/8: LOTTE Mart Vietnam, Big C, King Of Beef giảm giá thịt heo, gà, bò, thuỷ hải sản

Giá cả thị trường hôm nay 13/8: LOTTE Mart Vietnam, Big C, King Of Beef giảm giá thịt heo, gà, bò, thuỷ hải sản

Giá cả thị trường hôm nay ngày 13/8 ghi nhận, LOTTE Mart Vietnam, Big C, King Of Beef giảm giá thịt heo, gà, bò, thuỷ hải sản...Ngoài ra, rau củ quả, sản phẩm chăm sóc cá nhân và sữa cũng được khuyến mãi.
Hàng hóa -09:59 | 13/08/2021
Giá cả thị trường hôm nay 11/8: LOTTE Mart Vietnam, Co.op Food, VinMart khuyến mãi heo, bò, gà thuỷ hải sản

Giá cả thị trường hôm nay 11/8: LOTTE Mart Vietnam, Co.op Food, VinMart khuyến mãi heo, bò, gà thuỷ hải sản

Giá cả thị trường hôm nay 11/8, LOTTE Mart Vietnam, Co.op Food, VinMart khuyến mãi heo, bò, gà thuỷ hải sản...Bên cạnh đó, rau củ quả, đồ gia dụng, dầu ăn và gia vị cũng được giảm giá.
Hàng hóa -09:53 | 11/08/2021
Giá heo hơi đã tạo đáy thành công, kỷ lục 100.000 đồng/kg có quay trở lại lần hai?
Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi cho rằng giá heo hơi đã tạo đáy quanh mốc 49.000 - 50.000 đồng/kg trong giai cuối năm 2022 - đầu năm 2023 - thời điểm trùng với dịch lễ Tết Nguyên Đán. Các doanh nghiệp tin rằng giá heo hơi đang bước vào giai đoạn phục hồi trong bối cảnh cung suy giảm mạnh và tiêu thụ đang có xu hướng tăng dần.