Doanh nghiệp

GEC đặt mục tiêu lãi trước thuế 240 tỉ đồng, vận hành 5 nhà máy điện mặt trời công suất 240 MWp

11:20 | 16/04/2019

Chia sẻ

GEC dự kiến vận hành thêm 5 nhà máy có tổng công suất 240 MWp, đưa danh mục năng lượng mặt trời hòa lưới lên 7 nhà máy với 358 MWp. 

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của CTCP Điện Gia Lai (GEC- Mã: GEG), tổng công suất điện mặt trời của GEC dự kiến 1.136 MW đến năm 2022, tăng gần gấp 3 lần so với cuối năm 2019. Trong đó, Thủy điện có công suất 184 MW, gió 250 MW và điện mặt trời 702 MW, lần lượt chiếm 16%, 22% và 62%.

GEC cũng dự kiến trình Đại hội phê duyệt chủ trương nghiên cứu, lựa chọn và triển khai đầu tư các dự án gió tiềm năng và có hiệu quả với chi phí đầu tư không vượt quá 45 tỉ đồng/MW tại các Khu vực Tây Nam Bộ, Tây Nguyên…

HĐQT GEC cho biết điện gió hiện nay được ưu đãi đến tháng 11/2021 cho các dự án ngoài khơi là 9,8 cents/kWh và trên bờ là 8,5 cents/kWh; tuy nhiên đi cùng sẽ là những thách thức trong công nghệ phát triển điện gió, các yêu cầu về bổ sung quy hoạch…

Theo đó, GEC dự kiến vận hành thêm 5 nhà máy với tổng công suất 240 MWp, đưa danh mục năng lượng mặt trời hòa lưới lên 7 nhà máy với 358 MWp. Tổng doanh thu ước đạt 1.014 tỉ đồng, tăng trưởng 74% và lợi nhuận trước thuế 240 tỉ đồng, tăng 16% so với thực hiện 2018.

Với tổng sản lượng điện thương phẩm mục tiêu 590 triệu kWh, tăng 55% so với 2018, trong đó thủy điện 352 triệu kWh chiếm 60%, dựa trên cơ sở bình quân 5 năm và điện mặt trời 238 triệu kWh, chiếm 40%, tính toán trên cam kết của các nhà thầu EPC.

Năm 2019, GEC tiếp tục đặt mục tiêu chi trả cổ tức dự kiến trong khoảng từ 8% tới 10%. Tại đại hội lần này, HĐQT GEC cũng xin thông qua việc phát hành ESOP với tỷ lệ 5% theo mức giá 11.000 đồng/cổ phiếu tương đương 9,7 triệu cp.

Thời gian hạn chế chuyển nhượng dự kiến là 6 tháng cho 30% và 1 năm cho 70% số lượng cổ phiếu còn lại. Đối tượng phân bổ gồm Ban Lãnh đạo, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Cán bộ Quản lý và các nhân sự có chuyên môn cao.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành ESOP là 107 tỉ đồng sẽ được bổ sung nguồn vốn lưu động. Vốn điều lệ sau khi phát hành ESOP sẽ đạt khoảng 2.039 tỉ đồng.

HĐQT cũng dự kiến trình cổ đông thông qua tổng mức thù lao và dự trù kinh phí hoạt động của Thành viên HĐQT và các cơ quan trực thuộc năm 2019 ở mức tối đa 1,31 tỉ đồng. Ngoài ra, GEC sẽ bổ sung ngành nghề kinh doanh liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật điện.


Thu Hoài

Theo Kinh tế & Tiêu dùng