Doanh nghiệp

Gặp khó với đấu giá Nhà máy Bột giấy Phương Nam, Vinapaco xin lùi thời hạn cổ phần hóa đến 2019, 2020

17:27 | 26/09/2018

Chia sẻ

Báo cáo của Tổng công ty giấy Việt Nam cho biết tiến độ cổ phần hóa phụ thuộc nhiều vào đấu giá dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam. Hiện nay, TCT đang tiến hành các thủ tục định giá lại toàn bộ tài sản và hàng tồn kho của dự án (chứng từ thẩm định giá và báo cáo thẩm định dự án đã hết hiệu lực).
gap kho voi dau gia nha may bot giay phuong nam vinapaco xin lui thoi han co phan hoa den 2019 2020 Nợ đầm đìa, Bột giấy Phương Nam bị Constrexim khởi kiện

Lùi thời hạn cổ phần hóa TCT Giấy Việt Nam sang năm 2019, 2020

Tại đề án tái cơ cấu giai đoạn 2018 – 2020 tầm nhìn 2025 – 2030 gửi đến Bộ Công Thương, Tổng công ty (TCT) Giấy Việt Nam (Vinapaco) cho biết sẽ báo cáo Bộ chấp thuận cho lùi thời gian cổ phần hóa công ty mẹ sang năm 2019 (hoặc năm 2020 – sau khi công ty thực hiện xong việc bán đấu giá Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam) thay vì năm 2018 theo quyết định của Thủ tướng. Cổ phần hóa Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

gap kho voi dau gia nha may bot giay phuong nam vinapaco xin lui thoi han co phan hoa den 2019 2020

Báo cáo cho biết, việc cổ phần hóa TCT giấy Việt Nam phụ thuộc nhiều vào tiến độ xử lý dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam. Hiện nay, TCT đang tiến hành các thủ tục định giá lại toàn bộ tài sản và hàng tồn kho của dự án (chứng từ thẩm định giá và báo cáo thẩm định dự án đã hết hiệu lực).

Trường hợp việc bán đấu giá dự án nhà máy Phương Nam hoàn thành trong năm 2019, TCT Giấy sẽ tiến hành xác định lại giá trị doanh nghiệp để tiến hành cổ phần hóa trong năm 2019.

Sau khi xử lý kết quả bán đấu giá Nhà máy Phương Nam vào kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, trường hợp âm vốn Nhà nước (không đủ điều kiện cổ phần hóa), TCT sẽ báo cáo Bộ Công Thương và Chính phủ để xin phương án xử lý.

Đối với Công ty TNHH MTV nguyên liệu giấy Miền Nam, dự kiến cổ phần hóa đơn vị này trong năm 2019 – 2020, TCT đã trình Bộ Công Thương xin chủ trương cổ phần hóa.

gap kho voi dau gia nha may bot giay phuong nam vinapaco xin lui thoi han co phan hoa den 2019 2020

Xin giãn tiến độ trả nợ vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam, không tính lãi gộp

Từ kết quả thực hiện đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng trong thời gian tới, TCT Giấy Việt Nam đưa ra kiến nghị với Bộ Công Thương, Chính phủ.

Đối với Công ty TNHH MTV Nguyên liệu Giấy Miền Nam, dự án đầu tư xây dựng vùng rừng nguyên liệu giấy Kon Tum giai đoạn 2000 – 2010 đã được Thủ tướng cho phép chuyển đổi mục tiêu kinh doanh rừng thông làm nguyên liệu giấy sang chu kỳ 25 năm, nhưng chưa được phê duyệt kéo dài thời gian trả nợ tương ứng từ 15 lên 25 năm.

TCT đề nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận cho TCT giãn tiến độ trả nợ vốn vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đến khi rừng đủ 25 năm tuổi, trả lãi vay cùng với trả nợ gốc và không tính lãi gộp phù hợp với chu kỳ khai thác của cây thông gỗ lớn.

Đề nghị Thủ tướng cho phép cổ phần hóa độc lập Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy Miền Nam (thực hiện song song với cổ phần hóa Công ty mẹ - TCT Giấy Việt Nam).

Đối với dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam, đang thực hiện bán đấu giá theo chỉ đạo của Chính phủ, song đến nay công tác chưa thành công.

Việc thẩm định lại giá trị của dự án cũng chưa đảm bảo chắc chắn việc đấu giá sẽ thành công. TCT đề nghị Bộ Công Thương và các bộ ngành báo cáo Chính phủ, xem xét, ban hành cơ chế đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá tài sản dự án để cổ phần hóa TCT Giấy Việt Nam.

TCT đồng thời cũng đề nghị Bộ Công Thương và các bộ liên quan hỗ trợ công tác đấu giá dự án và cổ phần hóa.

Đề nghị TP Hà Nội cấp sổ đỏ dự án tại khu đất 25 Lý Thường Kiệt

Đối với pháp lý về quản lý đất, TCT đề nghị Bộ Công Thương làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ thống nhất chủ trương thu hồi diện tích 912 ha đất tỉnh Phú Thọ đề nghị thu hồi của các công ty lâm nghiệp thuộc TCT để phát triển kinh tế và diện tích đất của ba công ty lâm nghiệp Tam Thanh, Thanh Hòa, Sông Thao. Đồng thời thống nhất phương án xác định giá trị tài sản và thực hiện đền bù tài sản trên đất trước khi Tổng công ty tiến hành bàn giao diện tích 912 ha và ba công ty lâm nghiệp trên.

Đề nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ kinh phí cho dự án số hóa bản đồ khu vực lâm nghiệp.

TCT đề nghị UBND các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng sớm xem xét, phê duyệt phương án sử dụng đất gồm:

TP Hà Nội, bộ ngành thống nhất chủ trương chuyển đổi diện tịch quản lý sử dụng giữa Tổng công ty Giấy Việt Nam với Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tại địa chỉ 25A và 25 Lý Thường Kiệt. Đồng thời, đề nghị TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 25 Lý Thường Kiệt cho phần đất thuộc TCT Giấy Việt nam, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục ký hợp đồng thuê đất.

TCT cũng kiến nghị các tỉnh, thành phố không thu hồi thêm đất, tạo điều kiện cho ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tính đến thời điểm 31/12/2017, quỹ đất của TCT Giấy và các đơn vị hạch toán phụ thuộc là gần 44.000 ha.

gap kho voi dau gia nha may bot giay phuong nam vinapaco xin lui thoi han co phan hoa den 2019 2020
Lộ trình thoái vốn của các doanh nghiệp thuộc Vinapaco

Xem thêm

Bạch Mộc