Chứng khoán

Gần 180 nhà đầu tư ngoại được cấp mã giao dịch trong tháng 8/2016

11:07 | 06/09/2016

Chia sẻ

Trong tháng 8, VSD đã cấp thêm 177 mà giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 36 tổ chức và 141 cá nhân nước ngoài.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho hay về tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8/2016.

Trong tháng 8, VSD đã cấp thêm 177 mà giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 36 tổ chức và 141 cá nhân nước ngoài. Bên cạnh đó, VSD thực hiện thay đổi thông tin giao dịch cho 8 tổ chức và 23 cá nhân, hủy mã số giao dịch cho 1 tổ chức.

Theo đó, đến hết tháng 8, số dư mã số giao dịch chứng khoán nhà đầu tư nước ngoài đạt 19.625 mã, gồm 3.045 tổ chức và 16.580 cá nhân.

Tiến Vũ