|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

FLC bỏ ngỏ thời gian nộp báo cáo tài chính, tiếp tục bị cưỡng chế thuế

07:53 | 26/02/2024
Chia sẻ
Tập đoàn FLC tiếp tục chậm nộp báo cáo tài chính các năm 2021, 2022 và các quý của năm 2023 do chưa thống nhất được với tổ chức kiểm toán. Tập đoàn này cũng vừa nhận được các quyết định cưỡng chế thuế với tổng số tiền hơn 91 tỷ đồng.

Ngày 20/2, FLC đã nhận được công văn số 368 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc nhắc nhở công bố thông tin và yêu cầu FLC giải trình có dấu hiệu nghi vấn vi phạm quy định về công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2023 với HNX.

Theo FLC, hiện nay các BCTC kiểm toán năm 2021 của công ty chưa được phát hành do tập đoàn và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY chưa đạt được sự đồng thuận giữa hai bên về ý kiến kiểm toán tại BCTC riêng lẻ và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Do đó, FLC chưa thể phát hành các BCTC kiểm toán năm 2021, 2022 và các quý của năm 2023.

FLC cho biết đang nỗ lực phối hợp cùng đơn vị kiểm toán thực hiện các thủ tục bổ sung làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp và công bố thông tin theo quy định.

Về việc chậm công bố thông tin bất thường, FLC cho biết, ngày 2/1, Tập đoàn đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2024 và nộp hồ sơ công bố thông tin kết quả cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định qua hệ thống quản lý thông tin trực tuyến trên CIMS.

Ngày 8/1, FLC cho biết HNX đã ra thông báo từ chối do yêu cầu bổ sung biên bản kiểm phiếu. Ngay sau khi nhận được thông báo từ Sở, FLC đã nộp bổ sung hồ sơ theo yêu cầu và tiếp tục bị từ chối do đề nghị doanh nghiệp đóng dấu đỏ vào biên bản kiểm phiếu.

Đến ngày 9/1, FLC đã bổ sung tài liệu và hồ sơ đã được chấp thuận.

Ngày 20/2, FLC đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường với sự tham dự của 103 cổ đông, chiếm hơn 33,7% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Năm 2024, tập đoàn cho biết vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc và định hình lại các lĩnh vực cốt lõi với ba trụ cột chính: Kinh doanh bất động sản, kinh doanh nghỉ dưỡng và M&A các dự án để tái cấu trúc các khoản vay và duy trì hoạt động kinh doanh. 

ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh bất động sản với doanh số 1.187 tỷ đồng. Đối với mảng du lịch nghỉ dưỡng, tập đoàn kỳ vọng đạt doanh thu 1.213 tỷ đồng, lợi nhuận đủ để duy trì bộ máy cũng như thực hiện các cam kết với các bên liên quan khác như cơ quan nhà nước, khách hàng, ngân hàng. 

Ngoài ra ĐHĐCĐ cũng đã miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Doãn Hữu Đoàn và ông Lê Thái Sâm. Hai người thay thế là ông Lê Tiến Dũng và ông Ngô Đặng Hoàng Anh. Như vậy, HĐQT mới của FLC sẽ có 5 thành viên bao gồm ông Lê Bá Nguyên, Chủ tịch HĐQT; bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó Chủ tịch thường trực; bà Trần Thị Hương và các thành viên là ông Lê Tiến Dũng và ông Ngô Đặng Hoàng Anh.

FLC tiếp tục bị cưỡng chế thuế 

Ngày 23/2, Tập đoàn FLC đã công bố các quyết định của Cục thuế TP Hà Nội về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản. Tổng số tiền cưỡng chế là hơn 91 tỷ đồng do FLC có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

Trong số tiền thuế bị cưỡng chế lần này, có 15,2 tỷ đồng là thuế thu nhập cá nhân; 61,7 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp; 3,2 triệu đồng tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính và 14,2 tỷ đồng tiền chậm nộp thuế.

Trước đó vào đầu tháng 1, Cục thuế TP Hà Nội cũng có quyết định cưỡng chế FLC gần 90 tỷ đồng tiền thuế gồm thuế chậm nộp thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền phạt vi phạm hành chính bằng biện pháp trích tiền từ các tài khoản của FLC tại ngân hàng.

Minh Hằng