Tài chính

Fitch lần đầu xếp hạng tín nhiệm Ngân hàng ANZ Việt Nam

20:37 | 02/01/2020

Chia sẻ

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings mới đâu lần đầu tiên đánh giá Ngân hàng ANZ Việt Nam có bậc xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành nợ dài hạn (Long-term Issuer default ratings – IDR dài hạn) bằng ngoại tệ ở mức “BB” và IDR dài hạn bằng nội tệ ở mức “BBB-”, cùng với đó là triển vọng tích cực.

Triển vọng tích cực của ANZ Việt Nam cũng phản ánh triển vọng quốc gia của Việt Nam (BB/Tích cực). 

Đánh giá của Fitch Ratings về ANZ Việt Nam phần lớn đến từ sự hỗ trợ của công ty mẹ. Fitch Ratings tin rằng công ty mẹ Australia & New Zealand Banking Group (ANZ, AA-, tiêu cực, aa-) có khả năng cung cấp hỗ trợ cho chi nhánh ở Việt Nam. Và tài sản của ANZ Việt Nam chỉ chiếm 0,2% tổng tài sản của công ty mẹ tại thời điểm cuối năm 2018. 

Tuy nhiên, Fitch Ratings tin rằng rủi ro chuyển và chuyển đổi tiền tệ - như đã phản ánh qua mức trần tín nhiệm"BB" của Việt Nam – có thể là một hạn chế lớn đối với khả năng ANZ Việt Nam nhận hỗ trợ từ công ty mẹ ở Australia. 

Điều này cũng thể hiện qua bậc Đánh giá về Hỗ trợ ở mức "3" – cho thấy khả năng hỗ trợ vừa phải từ công ty mẹ trong những thời điểm cần thiết. 

IDR dài hạn bằng ngoại tệ của ANZ cũng bị hạn chế ở mức trần tín nhiệm của Việt Nam. Đánh giá của Fitch Ratings về khả năng công ty mẹ ANZ hỗ trợ cho ANZ Việt Nam dựa trên vai trò tương đối hạn chế của ANZ Việt Nam trong tập đoàn so với các chi nhánh lớn hơn ở những thị trường quan trọng về mặt chiến lược hơn.

Lâm Thiên