Tài chính

Ngân hàng ANZ Việt Nam tăng trưởng cho vay âm gần 18%, tài sản giảm 16% trong nửa đầu năm

08:38 | 08/09/2019

Chia sẻ

Trong bối cảnh nhiều ngân hàng tăng trưởng tín dụng cao vào nửa đầu năm nay, thì ANZ Việt Nam bất ngờ báo kết quả kinh doanh với cho vay khách hàng giảm gần 18%, bên cạnh đó tiền gửi khách hàng cũng giảm.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán nửa đầu năm 2019, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam sụt giảm ở nhiều chỉ tiêu. 

Tính đến 30/6, tổng tài sản của ngân hàng giảm 15,8% còn 26.085 tỉ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng giảm 17,7% đạt 11.518 tỉ đồng; đáng chú ý là dự phòng cho vay khách hàng tăng thêm gần 13% lên 87 tỉ đồng.

Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác cũng giảm 18% về 11.373 tỉ đồng.

Tiền gửi của khách hàng giảm đến 32,8% còn 11.103 tỉ đồng. Trong khi đó các khoản nợ khác của ngân hàng tăng lên 367 tỉ đồng, gấp 2,3 lần đầu năm.

tts

TV tổng hợp. Đvt: tỉ đồng

tg

Tiền gửi và cho vay khách hàng của ANZ từ năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2019. (TV tổng hợp)

Kết quả kinh doanh ghi nhận nhiều chỉ tiêu sụt giảm. Với việc tăng trưởng cho vay âm đã khiến thu nhập lãi thuần trong nửa đầu năm nay giảm hơn 12% đạt 325 tỉ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt khoảng 30 tỉ đồng, giảm 10%.

Kinh doanh ngoại hối có lẽ là hoạt động tạo điểm nhấn cho ANZ Việt Nam khi đạt gần 126 tỉ đồng, gấp 1,5 lần cùng kì. Hoạt động khác mang về khoản lãi 9,8 tỉ đồng trong khi cùng kì lỗ 18 tỉ đồng.

Ngoài ra chi phí dự phòng giảm từ gần 51 tỉ đồng xuống còn 9 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm nay. Qua đó, lợi nhuận sau thuế ngân hàng đạt 145 tỉ đồng, gấp 3,4 lần cùng kì.

anz-vietnam

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản tại ngày 30/6/2019 và nửa đầu năm nay của ANZ Việt Nam. (Nguồn: BCTC kiểm toán nửa đầu năm 2019 của ANZ Việt Nam)

ln

TV tổng hợp. Đvt: tỉ đồng

Ánh Dương