|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

EVNGENCO3 dời ngày họp đại hội sang tháng 6

09:10 | 30/05/2023
Chia sẻ
EVNGENCO3 muốn thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên sang tháng 6 để có thời gian chuẩn bị các tài liệu được đầy đủ.

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3 - Mã: PGV) vừa thông báo sẽ lùi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên từ ngày 31/5 sang ngày 15/6. Đại hội dự kiến diễn ra tại Khách sạn Lotte Sài Gòn, quận 1, TP. HCM. Thời gian chốt danh sách cổ đông vẫn là ngày 25/4.

ĐHĐCĐ thường niên sắp tới của EVNGENCO3 sẽ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023, tờ trình phân phối lợi nhuận, tờ trình về việc tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, bầu nhân sự Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Theo tài liệu đại hội cổ đông của PGV, trong năm 2023, công ty đặt kế hoạch sản xuất công ty mẹ với sản lượng điện đạt 28.725 triệu kWh, tăng hơn 2% so với thực hiện năm trước.

Tổng doanh thu kỳ vọng đạt 48.456 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá) là 2.472 tỷ đồng (lợi nhuận điện là 1.976 tỷ đồng; lợi nhuận hoạt động tài chính và khác là 495 tỷ đồng), lần lượt tăng 4,4% và giảm 8,4% so với thực hiện năm 2022.

Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2023 là 5.588 tỷ đồng, trong đó 5.359 tỷ là trả nợ gốc vay, còn lại là đầu tư thuần và góp vốn đầu tư dự án điện.

Minh Hằng