Hàng hóa

EVN yêu cầu các nhà máy điện than, khí đảm bảo cấp điện mùa khô 2020

17:43 | 12/02/2020

Chia sẻ

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ tập trung nỗ lực bảo đảm cung ứng điện trong các tháng cao điểm mùa khô và cả năm 2020 không để thiếu điện trong mọi tình huống.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Chỉ thị số 04-CT/ĐU về việc đảm bảo cấp điện mùa khô và cả năm 2020.

Theo đó, EVN yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nỗ lực đảm bảo cung ứng điện trong 6 tháng mùa khô năm 2020, không để thiếu điện trong mọi tình huống, đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện theo đúng tiến độ.

Đồng thời, các đơn vị thực hiện nghiêm và có hiệu quả Chương trình tổng thể sử dụng điện tiết kiệm chống lãng phí, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

EVN và các đơn vị xây dựng có kế hoạch cung cấp điện hàng tháng để điều hành hệ thống điện an toàn và tin cậy, khai thác hiệu quả các nguồn điện, tận dụng tài nguyên nước cho phát điện kết hợp cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vùng hạ du; chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi.

Tập đoàn cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy nhiệt điện than, khí, đảm bảo khả dụng cao nhất cho mùa khô năm 2020. Các nhà máy nhiệt điện than, khí phải đảm bảo kế hoạch sản lượng mùa khô.

Ngoài ra, để chủ động trong việc cung cấp, nhập khẩu than cho phát điện, đáp ứng điện cho mùa khô và cả năm, các Tổng công ty phát điện, các đơn vị phát điện chịu trách nhiệm trước EVN đảm bảo đủ than cho phát điện trong năm 2020, nhất là các tháng mùa khô.

Các đơn vị nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp trong mua sắm, điều phối nhiên liệu than, khí đảm bảo kịp thời, hiệu quả; đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng các dự án nguồn và lưới điện, đặc biệt các dự án tiến độ hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2020, đặc biệt các công trình trọng điểm cấp điện cho miền Nam, TP Hà Nội và các phụ tải quan trọng...

Như Huỳnh