Vĩ mô

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Vay Trung Quốc thêm 7.200 tỉ, chưa rõ thời gian hoàn thành

07:52 | 02/11/2019

Chia sẻ

Hiện nay, tồn tại, vướng mắc chủ yếu của dự án là việc Tổng thầu chưa tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan đến đảm bảo an toàn trước khi đưa dự án vào vận hành khai thác...
avatar_1572654654623

Báo cáo về dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông vừa được Chính phủ gửi đến Quốc hội

Báo cáo đi báo cáo lại với Quốc hội song Chính phủ cũng chưa thể "chốt" thời gian hoàn thành đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Gửi Quốc hội báo cáo về dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông, Chính phủ cho biết, tổng mức đầu tư ban đầu của dự án đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt năm 2008 là 8.769,965 tỉ đồng (tương đương 552,86 triệu USD) trong đó vốn vay của Trung Quốc là trên 400 triệu USD.

Đến 2016 tổng mức đầu tư được điều chỉnh lên 18.001,597 tỉ đồng (tương đương 868,04 triệu USD), tăng 9.231,632 tỉ đồng (tương đương 315,18 triệu USD), vốn vay của Trung Quốc tăng 7.220,601 tỉ đồng, lên 13.867,198 tỉ đồng (tương đương 669,62 triệu USD).

Nguyên nhân tăng được Chính phủ báo cáo là thay đổi phương án nhà ga từ 2 tầng thành 3 tầng, bổ sung các hạng mục xử lý nền đất yếu khu Depot, đường tránh Quốc lộ 6.

Nguyên nhân tiếp theo là điều chỉnh vật liệu vỏ tàu từ thép chịu khí hậu sang thép inox, bổ sung chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ, thay đổi vị trí bãi đúc dầm, do công tác nghiệm thu thiết bị, đoàn tàu và vận hành chạy thử dự án.

Tổng vốn tăng còn do kinh phí giải phóng mặt bằng (bao gồm cả công trình di dời hạ tầng kỹ thuật) thay đổi, do biến động về giá nguyên, nhiên, vật liệu, tỉ giá hối đoái, các chế độ, chính sách trong thời gian thực hiện dự án cũng như các khối lượng, đơn giá chưa tính chính xác được trong bước thiết kế cơ sở.

Cập nhật tiến độ, báo cáo cho biết, hiện nay, công tác nhập khẩu vật tư, thiết bị đang được Tổng thầu tiếp tục thực hiện (tổng khối lượng vật tư, thiết bị đã về đến công trường đạt khoảng 99%), thi công lắp đặt thiết bị đạt khoảng 97%. 

Các công việc còn lại bao gồm thi công biển báo chỉ dẫn, thiết bị công nghệ khu Depot, khắc phục tồn tại và sửa chữa khiếm khuyết các chuyên ngành thông tin, AFC, cấp điện.

Tổng thầu đã đề xuất mốc thời gian hoàn thành công tác nghiệm thu, chuyển giao dự án dự kiến vào ngày 31/12/2019. 

Tuy nhiên, do tiến độ Tổng thầu đưa ra còn có nhiều nội dung chưa chi tiết và có các điều kiện ràng buộc nên theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải mốc thời gian nêu trên là khó khả thi, Chính phủ cho biết.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đang yêu cầu Tổng thầu khẩn trương lập kế hoạch chi tiết đối với từng hạng mục còn lại để xác định thời gian hoàn thành dự án.

Chính phủ đánh giá, dự án chậm tiến độ, tăng tổng mức đầu tư ngoài trách nhiệm chính thuộc phía Tổng thầu thì Chủ đầu tư (Bộ Giao thông vận tải), Ban Quản lý dự án Đường sắt chịu trách nhiệm trong công tác quản lý điều hành dự án. Tư vấn thiết kế bước lập dự án chịu trách nhiệm về chất lượng lập dự án đầu tư.

Chủ đầu tư của phần giải phóng mặt bằng (Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội) chịu trách nhiệm về việc chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng; Tư vấn giám sát chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo thi công, quản lý tiến độ, chất lượng, giá thành xây dựng.

Mặt khác, hiện nay, Ban Quản lý dự án Đường sắt cũng đang tiến hành rà soát các điều khoản trong hợp đồng EPC, xác định rõ trách nhiệm của Tổng thầu và các bên liên quan để xử lý, giải quyết các khiếu kiện trong trường hợp cần thiết phù hợp với điều kiện của hợp đồng EPC.

Chính phủ cũng cho biết, hiện nay, tồn tại, vướng mắc chủ yếu của dự án là việc Tổng thầu chưa tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan đến đảm bảo an toàn trước khi đưa dự án vào vận hành khai thác

Hà Vũ