|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

đường sản xuất

Những chính sách nào đưa Thái Lan trở thành quốc giá xuất khẩu đường thứ 2 thế giới?

Những chính sách nào đưa Thái Lan trở thành quốc giá xuất khẩu đường thứ 2 thế giới?

Dù là một quốc gia được Tổ chức đường thế giới phân loại trung bình theo năng suất nông nghiệp và năng suất công nghiệp nhưng Thái Lan vẫn là quốc giá xuất khẩu đường thứ 2 thế giới…
Hàng hóa -08:00 | 02/12/2017
Chủ tịch Hiệp hội Mía đường: Tồn kho đường không phải do các chất ngọt thay thế

Chủ tịch Hiệp hội Mía đường: Tồn kho đường không phải do các chất ngọt thay thế

Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết, tại Việt Nam, chất ngọt thay thế đã được sử dụng trong nước nhiều năm nay nhưng xu hướng tiêu dùng chưa nhiều.
Hàng hóa -15:39 | 01/06/2017

đường sản xuất

TS. Nguyễn Tú Anh: 'Áp lực lạm phát giảm là cơ hội tốt để nới room tín dụng'
Theo TS. Nguyễn Tú Anh, khi nền kinh tế đang có đà phát triển khá tốt thì cần tận dụng cơ hội để đưa tiền ra đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát đang giảm dần.