Doanh nghiệp

Dược Hậu Giang: Kế hoạch lãi trước thuế giảm 3,5%, Taisho ứng cử 3 thành viên HĐQT

08:00 | 05/06/2019

Chia sẻ

Ban lãnh đạo cho biết, Dược Hậu Giang đang hợp tác với Taisho để sản xuất 3 sản phẩm mới. Tuy nhiên, dự kiến các sản phẩm này sẽ chỉ đóng góp doanh thu từ năm 2021 trở đi.

Doanh thu từ sản phẩm do Dược Hậu Giang sản xuất có thể đạt tăng trưởng 12%

Chiều ngày 4/6, CTCP Dược Hậu Giang (Mã: DHG) đã tổ chức gặp gỡ nhà đầu tư và công bố tài liệu đại hội cổ đông. Cụ thể, công ty đề ra mục tiêu doanh thu 2019 đạt 3.900 tỉ đồng, tăng 1,6% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 706 tỉ đồng, giảm 3,5%.

Ban lãnh đạo Dược Hậu Giang cho biết lý do đề ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế giảm là do thay đổi việc ghi nhận đối với đóng góp cho quỹ khen thưởng – phúc lợi.

Cụ thể, từ năm 2019, trong 10% lợi nhuận trước thuế đóng góp cho quỹ này thì 7% sẽ được ghi nhận là chi phí hoạt động trong khi 3% còn lại sẽ nằm ngoài bảng kết quả lợi nhuận.

Trước đó, phần trích lập vào quỹ của Dược Hậu Giang hoàn toàn nằm ngoài bảng kết quả lợi nhuận theo chuẩn kế toán Việt Nam. 

Về doanh thu, Dược Hậu Giang dự kiến doanh thu từ các sản phẩm do công ty sản xuất sẽ đạt tăng trưởng 12%. Trong quý I/2019, doanh thu mảng này chỉ tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm ngoái dù phần nào do thay đổi ghi nhận kế toán cho hàng đi đường để bán. Theo VCSC, nếu điều chỉnh cho việc thay đổi hạch toán này, doanh thu từ sản phẩm do công ty sản xuất tăng 7% trong quý I.

Hiện tại vẫn chưa có kế hoạch chiến lược và mục tiêu kinh doanh sau năm 2019. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cho biết Dược Hậu Giang đang hợp tác với Taisho để sản xuất 3 sản phẩm mới. Tuy nhiên, dự kiến các sản phẩm này sẽ chỉ đóng góp doanh thu từ năm 2021 trở đi.

Taisho ứng cử 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023

Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 theo đề xuất bao gồm 7 thành viên, tương tự nhiệm kỳ trước. Theo tài liệu ĐHCĐ, sẽ chỉ có một thành viên HĐQT điều hành, ông Đoàn Đình Duy Khương (thành viên hiện tại kiêm quyền Tổng Giám đốc DHG).

Các thành viên còn lại là bà Đặng Thị Thu Hà (thành viên hiện tại, đại diện của SCIC), ông Jun Kuroda (thành viên hiện tại/Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành cấp cao của Taisho), ông Masashi Nakaura (thành viên mới/ Giám đốc Điều hành Taisho Pharmaceutical Indonesia), ông Maki Kamijo (thành viên mới/Giám đốc Phát triển Kinh doanh Quốc tế của Taisho), ông Phan Minh Tiên (thành viên độc lập hiện tại/ Trưởng phòng Marketing của Vinamilk) và ông Đỗ Lê Hùng (thành viên độc lập mới/hiện là thành viên HĐQT độc lập của Vinamilk).

HĐQT cũng đề xuất thay đổi cơ cấu quản trị của Dược Hậu Giang với việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán mới, hoạt động dưới sự chỉ đạo của HĐQT và thay thế Ban Kiểm soát hiện nay. Cơ cấu này tương tự mô hình đã được áp dụng tại Vinamilk và Sabeco. Ông Đỗ Lê Hùng, với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán, được đề xuất làm trưởng ban kiểm toán mới.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng đề xuất nâng tổng cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2018 từ 3.000 đồng/cp lên 3.500 đồng/cp. Dược Hậu Giang đã tạm ứng 3.000 đồng/cp, số cổ tức bằng tiền mặt còn lại 500 đồng/cp dự kiến được trả sau khi diễn ra ĐHĐCĐ sắp tới ngày 11/6. Cổ tức bằng tiền mặt 2019 theo mục tiêu là 3.000 đồng/cp.

Thu Hoài