|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đức Long Gia Lai bị chủ nợ yêu cầu mở thủ tục phá sản

14:55 | 05/09/2023
Chia sẻ
Đức Long Gia Lai cho biết khoản nợ với Công ty Lilama 45.3 rất nhỏ, chiếm chưa đến 0,3% tổng tài sản, và hoàn toàn nằm trong khả năng thanh toán của công ty.

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Mã: DLG) vừa công bố thông tin về việc nhận được Thông báo ngày 25/7 của Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai liên quan đến thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của CTCP Lilama 45.3 (Mã: L43).

DLG giải trình về việc chậm trễ công bố thông tin này là do việc cá nhân của Trưởng bộ phận pháp chế. "Sau khi nhận được thông báo của Tòa án, Trưởng bộ phận pháp chế có người thân bị ốm nặng phải về quê chăm sóc, đến nay chưa thể trở lại làm việc, không kịp thời báo cáo cho ban lãnh đạo công ty và bàn giao lại văn bản để thực hiện công bố thông tin theo quy định", văn bản DLG nêu.

Đối với đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Lilama 45.3, DLG cho biết công ty đang gặp khó khăn tài chính tạm thời do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ năm 2020 - 2023, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lạm phát gia tăng do xung đột Nga - Ukraine kéo dài chưa hồi kết.

Trong nước, chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất ngân hàng tăng cao, việc tiếp cận vốn khó khăn. Tuy nhiên, công ty đang khắc phục và tổ chức sản xuất kinh doanh bình thường, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, nộp ngân sách đầy đủ và có trách nhiệm với cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng.

DLG khẳng định “Công ty không bị mất khả năng thanh toán và có tổng tài sản gần 6.000 tỷ đồng; nguồn tài chính đủ khả năng trả nợ cho các đối tác, khách hàng, ngân hàng từ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công nợ phải thu từ các đối tác. Khoản nợ của Lilama 45.3 rất nhỏ, chiếm chưa đến 0,3% tổng tài sản của công ty, hoàn toàn nằm trong khả năng thanh toán của công ty. Do đó, công ty không thuộc đối tượng phải áp dụng Luật Phá sản”, trích văn bản giải trình của DLG.

Ngoài ra, DLG cũng cho biết đã làm việc, đưa ra lộ trình trả nợ và sẵn sàng trả nợ cho Lilama 45.3 sau khi hai bên thống thất lộ trình thanh toán, nhưng phía Lilama 45.3 chưa đồng ý.

Song song đó, DLG đang tập trung hoàn thành yêu cầu của Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai, xuất trình các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan để làm rõ việc công ty không bị mất khả năng thanh toán và đề nghị Tòa án trả lại Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Lilama 45.3.

Theo báo cáo soát xét bán niên 2023 của DLG, tổng tài sản của công ty gần 5.702 tỷ đồng, trong đó phần lớn nằm ở tài sản cố định (2.509 tỷ), các khoản phải thu ngắn và dài hạn (2.348 tỷ) và chủ yếu là phải thu từ cho vay. Công ty cũng trích lập dự phòng 1.362 tỷ đồng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi.

Tại ngày 30/6, lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn 211 tỷ đồng. Trong khi đó, công ty đi vay 2.945 tỷ đồng, chiếm 64% tổng nợ phải trả. Chi phí lãi vay phải trả trong nửa đầu năm là 181 tỷ.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt cũng đưa ra ý kiến loại trừ về việc khoản lỗ thuần lũy kế của công ty là 2.042 tỷ đồng tại ngày 30/6. Đồng thời khoản nợ ngắn hạn đã vượt tổng tài sản 1.223 tỷ đồng.

Báo cáo cho biết tập đoàn đã có kế hoạch về việc thanh lý, nhượng bán tài sản đảm bảo, tài sản được bảo lãnh và dòng tiền để trả nợ cho ngân hàng trong giai đoạn từ 2023 - 2025. 

"Chúng tôi chưa thể xác định được giá trị của các tài sản đảm bảo, tài sản được bảo lãnh có phù hợp với kế hoạch trả nợ của công ty hay không. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn", kiểm toán viết.

 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC đã kiểm toán của công ty. 

Minh Hằng