|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Đưa KCN Biên Hòa 1 ra khỏi qui hoạch trong tháng 6/2020

20:11 | 18/03/2020
Chia sẻ
Đó là yêu cầu của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tiến độ thực hiện đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 vào sáng 18/3.
Đưa KCN Biên Hòa 1 ra khỏi qui hoạch trong tháng 6/2020 - Ảnh 1.

Chánh văn phòng UBND tỉnh Phạm Việt Phương phát biểu tại buổi làm việc

Để đạt được mục tiêu này, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh phải liên hệ chặt chẽ với Bộ Kế họach và đầu tư (KH-ĐT) để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo đúng quy định. 

Việc đưa KCN Biên Hòa 1 ra khỏi quy hoạch KCN là cơ sở pháp lý cần thiết để tiến hành di dời các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất - kinh doanh tại đây, từ đó thực hiện đề án chuyển đổi công năng KCN này.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cũng yêu cầu Ban chỉ đạo Đề án khắc phục ô nhiễm môi trường và chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 phải có kế hoạch cụ thể, phân công từng đầu việc cho các cơ quan chức năng thực hiện.

Các cơ quan chức năng cũng phải có kế hoạch tuyên truyền, vận động và thông báo lộ trình, mốc thời gian di dời để các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại đây chủ động chuẩn bị thực hiện.

Theo báo cáo của Sở KH-ĐT, năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý cho UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ. 

Hiện nay, UBND tỉnh đã gửi tờ trình đến Bộ KH-ĐT thẩm định, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định đưa KCN Biên Hòa 1 ra khỏi quy hoạch KCN làm cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện đề án.

Theo thống kê, hiện nay KCN Biên Hòa 1 có 152 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 17 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

Số lao động đang làm việc tại đây là hơn 21.000 người. UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính xây dựng cơ chế, chính sách chế độ bồi thường, hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người lao động khi thực hiện di dời.

Đối với các hộ dân sinh sống trong khu vực KCN Biên Hòa 1 hiện đã di dời được 1,2 ngàn hộ, còn 300 hộ khác vẫn chưa thực hiện di dời.

Phạm Tùng