|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Biên Hòa triển khai 295 dự án trong năm 2022

08:08 | 28/12/2021
Chia sẻ
Phần lớn các dự án được chuyển tiếp từ năm 202 sang, chỉ có 43 dự án đề xuất mới.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, TP Biên Hòa trình thẩm định khoảng 323 dự án với diện tích hơn 3.100 ha để đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022, theo Báo Đồng Nai

Qua rà soát, chỉnh sửa, Biên Hòa có 295 dự án đủ các điều kiện để triển khai trong năm tới với diện tích hơn 2.500 ha.

Trong danh mục dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022, có 252 dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang để thực hiện tiếp, chỉ có 43 dự án đề xuất mới. TP Biên Hòa sẽ tiếp tục triển khai mở rộng 4 khu công nghiệp: Amata, Hố Nai giai đoạn II, Giang Điền và Tam Phước.

Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Đồng Nai có 1.967 dự án với tổng diện tích 29.456 ha được phê duyệt. Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, mới có 223 dự án hoàn thành thủ tục đất đai, 1.309 dự án đang triển khai và 435 dự án chưa thực hiện. Phần lớn những dự án chưa thực hiện có diện tích đất lớn.

Trong đó, TP Biên Hòa được tỉnh phê duyệt 336 dự án nhưng hiện mới hoàn thành thủ tục đất đai được 21 dự án, đang triển khai 247 dự án và 68 dự án chưa triển khai. UBND TP Biên Hòa đã đề xuất tỉnh cho hủy 63 dự án.


Ngọc Anh