Hàng hóa

Dự thảo mới về hàng hóa 'made in Việt Nam' đang hoàn thiện để báo cáo Chính phủ

18:31 | 15/08/2019

Chia sẻ

Dự thảo Thông tư mới về qui đinh "made in Việt Nam" dựa trên cơ sở những qui định chung của Tổ chức Hải quan thế giới cũng như Tổ chức thương mại thế giới.

Tại phiên chất vấn của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 15/8, đại biểu Nguyễn Thanh Thủy (Hậu Giang) đã đặt vấn đề liên quan đến việc làm giả nhãn mác, thương hiệu hàng Việt Nam như vụ Asanzo gây thiệt hại uy tín, chất lượng hàng Việt Nam, gây thiệt hại cho người tiêu dùng Việt.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết trên thực tế Việt Nam đã có khuôn khổ pháp luật để điều chỉnh hoạt động đối với sản phẩm sử dụng xuất xứ của Việt Nam, căn cứ theo Nghị định 43 ban hành dựa trên tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Nghị định 31 ban hành mới đây dựa trên cơ sở của Luật quản lí ngoại thương.

Tuy nhiên, hai Nghị định này hướng vào hai nội dung và mục tiêu khác nhau. "Nội dung của Nghị định 43 yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức khi sản xuất sản phẩm phải công bố và đăng kí chứng nhận xuất xứ cho sản phẩm của mình.

Còn Nghị định 31 thì hướng đến việc cung cấp điều kiện để doanh nghiệp đăng kí cho sản phẩm sử dụng xuất xứ Việt Nam để hưởng thuế quan ưu đãi trong các quan hệ thương mại quốc tế của Việt Nam và các nước. 

Trong đó qui định rõ hàm lượng giá trị gia tăng tại Việt Nam phải tối thiểu là 30%", ông Trần Tuấn Anh phân tích.

Theo Bộ Công thương trong thời gian vừa qua, phần lớn các hoạt động liên quan đến xuất xứ hàng hóa cho xuất khẩu được kiểm soát nghiêm bởi cơ quan hải quan, cơ quan thuế liên quan thực hiện chức năng quản lí nhà nước trên cơ sở Thông tư và Nghị định 31 căn cứ Luật ngoại thương đã được ban hành.

Nghị định 43 chỉ mới dừng trong mức đăng kí xuất xứ nhưng chưa có tiêu chí và hàm lượng cụ thể để hướng dẫn cho doanh nghiệp và tổ chức khi cung cấp sản phẩm của mình để có thể đăng kí xuất xứ hoặc sản xuất tại Việt Nam.

"Chúng tôi đã phát hiện những vấn đề này trong thời gian vừa qua và hơn một năm qua, Bộ Công thương đã phối hợp Bộ KHCN báo cáo Chính phủ và xin phép xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn sản phẩm có xuất xứ Việt Nam", ông Tuấn Anh cho hay.

Trên cơ sở những qui định chung của Tổ chức Hải quan thế giới cũng như Tổ chức thương mại thế giới, Bộ Công thương đã hoàn thành dự thảo Thông tư bước đầu về sản phẩm được sử dụng xuất xứ tại Việt Nam, để hướng dẫn chung cho tất cả sản phẩm sản xuất hoặc có những phần giá trị gia tăng được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam

Đại diện Bộ Công thương cho hay dự thảo Thông tư này phục vụ chung cho tất cả sản phẩm có xuất xứ Việt Nam nhưng không nhất thiết phân biệt là đối với sản phẩm tại thị trường nội địa hay để xuất khẩu. Riêng xuất khẩu vẫn phải thực hiện theo Nghị định 31.

Và hiện nay dự thảo thông tư này đã được công bố để xin ý kiến của các cơ quan phản biện và tầng lớp nhân dân trong xã hội, doanh nghiệp, tổ chức. 

Sau khi có ý kiến đóng góp chung của các cơ quan chức năng và xã hội, Bộ Công thương sẽ tổng hợp để báo cáo tiếp cho Chính phủ, thực hiện theo qui trình thủ tục pháp luật ban hành văn bản vi phạm pháp luật.

"Mặc dù các doanh nghiệp tự đăng kí, tự công bố và chịu trách nhiệm theo hướng dẫn của Thông tư cũng như văn bản vi phạm pháp luật nhưng các cơ quan chức năng sẽ có điều kiện giám sát sự trung thực, tính trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm lưu thông trên thi trường trong nước và xuất khẩu", Bộ trưởng Bộ Công thương nói.

Như Huỳnh